25,2 C
Warszawa
niedziela, 26 czerwca, 2022

Szkoła z klimatem

Zgłoszenia w ramach konkursu mogą przesyłać publiczne i niepubliczne szkoły ponadpodstawowe działające w miastach. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie mini MPA – miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu dla terenu szkoły i jej najbliższej okolicy.
Rodzaj wsparcia:
NAGRODA PIENIĘŻNA
Budżet programu:
maks. 200.000 zł.
Wysokość wsparcia:
– nagroda główna: 100.000 zł;
– II nagroda: 50.000 zł,
– III nagroda: 25.000 zł,
– wyróżnienia: 2 do 5 wyróżnień po 5.000 zł.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
Publiczne i niepubliczne miejskie szkoły ponadpodstawowe.
Szkoły które biorą udział w konkursie muszą mieć siedzibę w mieście.
Uczestnikami konkursu mogą być zespoły projektowe uczniów (maks. 20 osób lub jedna klasa), pod kierownictwem opiekuna (nauczyciela), przy czym uczestnicy muszą być uczniami jednej szkoły w ramach klas w szkołach ponadpodstawowych.
W konkursie może wziąć udział dowolna liczba Zespołów projektowych z każdej szkoły. Uczestnicy mogą być członkami tylko jednego Zespołu projektowego.
Na co można uzyskać wsparcie ?
1. Nagroda główna przyznawana jest szkole na realizację zwycięskiego projektu lub jego części, a także działań edukacyjnych w zakresie zapoznania z zagadnieniami adaptacji do zmian klimatu wszystkich uczniów szkoły.
2. Wyróżnienie przyznawane jest szkole na działania edukacyjne w zakresie zapoznania z zagadnieniami adaptacji do zmian klimatu wszystkich uczniów szkoły.
Opis:
Organizatorem konkursu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).
Cele:
1. Popularyzowanie wiedzy o działalności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
2. Uwrażliwianie młodzieży na kwestie ochrony środowiska i aktywizacja do działania w tym kierunku.
3. Zainteresowanie młodzieży zagadnieniami zmian klimatu, jak również działaniami mającymi na celu zmniejszenie lub uniknięcie ich negatywnych skutków.
4. Rozwijanie umiejętności pracy w grupie i umiejętności prezentacji efektów pracy zespołowej.
5. Wyłonienie najlepszych prac konkursowych.
Zadanie konkursowe to przygotowanie mini MPAmiejskiego planu adaptacji do zmian klimatu dla terenu szkoły i jej najbliższej okolicy, obejmującego propozycje działań adaptacyjnych, które mogłyby być wykonane na terenie należącym do szkoły i jej bezpośredniego sąsiedztwa – otaczających domów, ulic, placów, parków, budowli itp.
Zgłoszenia należy przesłać drogą elektroniczną poprzez formularz konkursowy online zamieszczony na stronie internetowej konkursu.
Termin składania wniosków: 
24 czerwca 2022
Źródło / Więcej informacji:
Strona internetowa konkursu
Kontakt:
email:

Temat: KONKURS DLA MIEJSKICH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
Wysokość wsparcia: - nagroda główna: 100.000 zł; - II nagroda: 50.000 zł, - III nagroda: 25.000 zł, - wyróżnienia: 2 do 5 wyróżnień po 5.000 zł.
Budżet programu: 200.000 zł.
Wnioskowanie przez internet:
  • Tak
Partner zagraniczny:
  • Nie
Wnioskodawca:
  • Szkoła
Rodzaj wsparcia:
  • nagroda

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

34,376FanówLubię
600ObserwującychObserwuj

Najnowsze