AKTUALNE TEMATY

Trwa kolejna edycja Programu „Sport Wszystkich Dzieci” na 2021 rok

Źródło: Ministerstwo Sportu, gov.pl.
Trwa nabór wniosków do Programu „Sport Wszystkich Dzieci” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. Na jego realizację w 2021 roku przeznaczono kwotę 49 mln zł.
Program „Sport Wszystkich Dzieci” ze względu na swoją specyfikę adresowany jest do uczniów szkół różnych szczebli edukacyjnych, a w szczególności do uczniów szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie całego kraju, jak również do klubów i organizacji sportowych. Założeniem Programu jest powszechne uczestnictwo dzieci i młodzieży w podstawowych obszarach kultury fizycznej.
Nabór wniosków dotyczy trzech zadań:

1. Projekt „Lokalny Animator Sportu” – budżet: 21 000 000 zł.
Wnioski należy składać do dnia 14 grudnia 2020 r.
Termin rozpatrzenia do dnia 11 stycznia 2021 r.
Termin realizacji zadania od dnia 4 stycznia do 31 grudnia 2021 r.
2. Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży – budżet: 10 000 000 zł.
Wnioski należy składać do dnia 20 stycznia 2021 r.
Termin rozpatrzenia do dnia 22 marca 2021 r.
Termin realizacji zadania od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.
3. Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe – budżet: 18 000 000 zł.
Wnioski należy składać do dnia 29 stycznia 2021 r.
Termin rozpatrzenia do dnia 22 marca 2021 r.
Termin realizacji zadania od dnia 4 stycznia do 31 grudnia 2021 r.
Z uwagi na trudną sytuację finansową organizacji sportowych, spowodowaną pandemią, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu prof. Piotr Gliński zdecydował o zwiększeniu stawki dla instruktorów i trenerów prowadzących zajęcia sportowe w ramach zadania nr 3 do poziomu 60 zł (w roku bieżącym – 40 zł). W zadaniu nr 2 i 3 zmniejszony został wymagany wkład własny do poziomu 5% (dotychczas wynosił odpowiednio 20% i 30%).
Więcej informacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej: https://www.gov.pl/web/sport/nabor-wnioskow-na-dofinansowanie-w-2021-r-realizacji-zadan-w-ramach-programu-sport-wszystkich-dzieci

Źródło: Ministerstwo Sportu, gov.pl.

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}