AKTUALNE TEMATY

Tarcza Finansowa 2.0 także dla kultury

Od stycznia 2021 roku (po zgodzie KE) będzie można ubiegać się o wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw w ramach rządowej Tarczy Finansowej 2.0. 35 mld złotych trafi do branż najbardziej dotkniętych epidemią. Wsparcie kierowane jest do mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Ze wsparcia skorzysta 38 branż, wśród których są branże związane z kulturą.
PKD objęte Tarczą Finansową 2.0 to m.in:
59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów.
74.20.Z – Działalność fotograficzna.
82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.
85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej.
90.01 Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych – zespół muzyczny.
90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych.
90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych.
91.02.Z – Działalność muzeów.
93.21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki.
93.29.A – Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych.
93.29.B – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana.
93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.
Do uzyskania środków bezzwrotnych niezbędne będzie prowadzenie działalności i utrzymanie poziomu zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy.
Warunki otrzymania wsparcia z Tarczy Finansowej PFR 2.0, różnią się w zależności m.in. od wielkości firmy oraz poziomu spadku przychodów.

Źródło: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, gov.pl.

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}