AKTUALNE TEMATY

Nabór wniosków na realizację w 2021 roku Programu „Sport Akademicki”

Źródło: Ministerstwo Sportu, gov.pl.
Trwa nabór wniosków do Programu „Sport Akademicki” w 2021 r. Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF), którego dysponentem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Na realizację Programu w 2021 roku przeznaczono kwotę 6.000.000 zł.
Głównymi celami programu są:
– zwiększenie aktywności fizycznej studentów;
– tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego, współzawodnictwa sportowego oraz kształtowanie zdrowego stylu życia studentów;
– kształtowanie rozwoju psychofizycznego studentów, kreowanie aktywności fizycznej jako niezbędnego czynnika do prawidłowego funkcjonowania organizmu, budowa postaw obywatelskich i wolontariatu sportowego;
– wspieranie inicjatyw i działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego oraz promocja społecznych, wychowawczych, prozdrowotnych i edukacyjnych walorów sportu.
Zadanie może być realizowane wyłącznie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.
Wnioski o dofinansowanie na realizację zadań należy złożyć w wersji elektronicznej, wraz z załącznikami generowanymi w systemie AMODIT dostępnym pod adresem https://wnioski.msit.gov.pl oraz skanami pozostałych dokumentów (statutu oraz KRS lub wyciągu z ewidencji) do dnia 21 grudnia 2020 r.
Rozstrzygnięcie naboru wniosków nastąpi do 15 stycznia 2021 r.
Więcej informacji na stornie BIP Ministerstwa Sportu:
https://www.gov.pl/web/sport/program-sport-akademicki-2021-r

Źródło: Ministerstwo Sportu, gov.pl.

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}