6,4 C
Warszawa
sobota, 2 marca, 2024

Dofinansowanie organizacji zajęć sportowych finansowanych ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (FZSdU)

W ramach naboru można uzyskać dotacje na realizację następujących zadań:
Zadanie nr 1. Zajęcia sportowe dla uczniów klas I-III szkół podstawowych organizowane w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.
Zadanie nr 2. Ogólnodostępne zajęcia sportowe (w sportach indywidualnych, zespołowych, letnich, zimowych, halowych i in.) dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Zadanie jest skierowane do uczniów szkół podstawowych (w tym korzystających z wychowania przedszkolnego).
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Budżet programu:
28.000.000 zł, w tym:
– Zadanie nr 1: zajęcia sportowe dla uczniów organizowane w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” (17.000.000 zł),
Zadanie nr 2: zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej (11.000.000 zł).
Wysokość wsparcia:
– 80%: w przypadku zajęć prowadzonych przez kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia oraz inne organizacje pozarządowe,
– 50%: planowanych kosztów realizacji zajęć – w przypadku zajęć organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Wkład własny:
– 20%: w przypadku zajęć prowadzonych przez kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia oraz inne organizacje pozarządowe,
– 50%: planowanych kosztów realizacji zajęć – w przypadku zajęć organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Czas trwania projektu:
01.01 -31.12.2024.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
1. Kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia.
2. Inne organizacje pozarządowe, które w ramach swojej statutowej działalności realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
3. Jednostki samorządu terytorialnego.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Organizacja zajęć sportowych dla uczniów oraz zadania określone w przepisach o zdrowiu publicznym w zakresie aktywności fizycznej:
Zadanie nr 1. Zajęcia sportowe dla uczniów klas I-III szkół podstawowych organizowane w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.
Zadanie nr 2. Ogólnodostępne zajęcia sportowe (w sportach indywidualnych, zespołowych, letnich, zimowych, halowych i in.) dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Zadanie jest skierowane do uczniów szkół podstawowych (w tym korzystających z wychowania przedszkolnego).
Informacje dodatkowe:
Organizatorem programu jest Ministerstwo Sportu i Turystyki (MSiT).
Realizowane przedsięwzięcia muszą mieć charakter niekomercyjny (pobieranie opłat od uczestników jest niedozwolone).
Koszty kwalifikowalne:
– koszty transportu / dojazdu uczestników zajęć,
– wynajem obiektów sportowych, lub zakup biletów wstępu na obiekty,
– pokrycie kosztów obsługi instruktorskiej i wychowawczej,
– ubezpieczenie uczestników zajęć,
– inne koszty bezpośrednie (do akceptacji Ministra).
Koszty obsługi zadania: maks. 5% kosztów bezpośrednich.
Dofinansowaniem nie są objęte wnioski przewidujące:
– realizację zadania w ramach obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego;
– realizację zadania w ramach programu Szkolenia Młodzieży Uzdolnionej Sportowo (w zakresie szkolenia i współzawodnictwa);
– dofinansowanie zajęć sportowych ze środków przekazanych przez Ministerstwo w ramach realizacji innych programów;
– pobieranie opłat od uczestników.
Termin składania wniosków: 
26 lutego 2024
Źródło / Więcej informacji:
Ogłoszenie o naborze wniosków na stronie MSiT
Kontakt:
Ministerstwo Sportu i Turystyki
T: 22 24 47 302, 22 24 43 271, 22 24 43 281


Temat: DOFINANSOWANIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW
Wysokość wsparcia: - 80%: w przypadku zajęć prowadzonych przez kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia oraz inne organizacje pozarządowe, - 50%: planowanych kosztów realizacji zajęć - w przypadku zajęć organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Budżet naboru wniosków: 28.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet:
  • Tak
Partner zagraniczny:
  • Nie
Finansowanie:
  • zaliczka
Wnioskodawca:
  • Gmina
  • NGO
  • Klub sportowy
  • Powiat
Rodzaj wsparcia:
  • dotacja

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

41,457PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze