AKTUALNE TEMATY

„Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”: Rekordowa liczba wniosków i 5000 nowych działalności

Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego, bgk.pl.
Założenie działalności gospodarczej czy utworzenie i wyposażenie miejsca pracy – to przedsięwzięcia, które można sfinansować pożyczką z programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”. Dzięki temu wsparciu powstało już 5000 nowych działalności. Trzeci kwartał tego roku był pod względem kwoty wykorzystanych pożyczek najlepszy od początku 2018 roku.
O nisko oprocentowane pożyczki na założenie własnej działalności gospodarczej mogą ubiegać się studenci, absolwenci, bezrobotni oraz opiekunowie osób niepełnosprawnych. Dzięki pożyczce z programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” można sfinansować utworzenie i wyposażenie miejsca pracy.
– Bank Gospodarstwa Krajowego uczynił pobudzanie aktywności zawodowej, w tym w formule indywidualnej przedsiębiorczości, jednym ze swoich najwyższych priorytetów. Cenimy potencjał ludzi, którzy zakładają swoje biznesy i tworzą miejsca pracy. Do tej pory z programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” skorzystało już 5000 osób, które otworzyły swoją działalność gospodarczą. Od początku trwania programu trafiło do nich w sumie 340 milionów złotych. Co ważne, w trudnym czasie pandemii, trzeci kwartał tego roku był pod względem kwoty wykorzystanych pożyczek najlepszy od początku 2018 roku. Duża liczba składanych wniosków świadczy o tym, że przedsiębiorcy potrzebują i chętnie korzystają z tego wsparcia – mówi Przemysław Cieszyński, członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.
Z programu mogą skorzystać także m.in. żłobki i kluby dziecięce oraz podmioty świadczące usługi rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych i firmy, które chcą utworzyć nowe stanowisko pracy dla osoby bezrobotnej, absolwenta bądź opiekuna osoby niepełnosprawnej. Pożyczkobiorcy mogą również wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach i skorzystać z doradztwa.
– Dzięki  szkoleniom i usługom doradczym w ramach programu  „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”, beneficjenci uzyskają wiedzę przydatną do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, a tym samym – łatwiej im będzie postawić pierwsze kroki we własnym biznesie. Program od lat cieszy się wielkim powodzeniem i przyczynił się do powstania wielu nowych miejsc pracy – podkreśla minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.
Program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” jest finansowany ze środków Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, a zarządza nimi Bank Gospodarstwa Krajowego. Stał się jednym z elementów tarczy antykryzysowej, przygotowanej dla polskich przedsiębiorców.
W kwietniu w programie wprowadzono zasady, które mają na celu uelastycznienie warunków spłaty pożyczki dla osób, które założyły działalność oraz zostały dotknięte skutkami pandemii:
– zawieszenie spłaty kapitału do 6 miesięcy,
– wydłużenie karencji o maksymalnie 6 miesięcy (jeśli pożyczkobiorca nie rozpoczął spłaty rat kapitałowo-odsetkowych),
– obniżenie oprocentowania pożyczki do 0 proc. w skali roku (na okres do 12 miesięcy),
– wydłużenie okresu spłaty o dodatkowe 12 miesięcy,
– nienaliczanie kar umownych wynikających z założeń programu w przypadku, gdy przedsiębiorca będzie zmuszony do zamknięcia firmy lub likwidacji miejsca pracy,
– możliwość zawieszenia działalności gospodarczej na okres 6 miesięcy,
– możliwość wydłużenia terminu rozliczenia pożyczki.
Aby ubiegać się o wsparcie, należy zwrócić się do instytucji współpracujących z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, które pośredniczą w udzielaniu pożyczek. Jeśli przedsiębiorca chce skorzystać z powyższych ułatwień, powinien złożyć wniosek do instytucji finansowej, która udzieliła pożyczki. Ich lista dostępna jest na stronie wsparciewstarcie.bgk.pl.
Wniosek powinien zawierać uzasadnienie, że kryzys związany z pandemią COVID-19 wpłynął lub wpłynie negatywnie na sytuację ekonomiczną podmiotu.

Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego, bgk.pl.

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}