EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KULTURA, WSPARCIE DLA TWÓRCÓW I ARTYSTÓW, WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH

Program stypendialny Yes

18.333 zł.
wsparcie dla młodych projektantów
Celem programu jest wsparcie finansowe młodych projektantów oraz osób uzdolnionych artystycznie, których działalność jest związana z projektowaniem biżuterii. Wnioski mogą składać studenci uczelni artystycznych i absolwenci do 5 lat po ukończeniu uczelni.

Rodzaj wsparcia: STYPENDIUM
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 18.333 zł.
Wysokość wsparcia: maks. 13.333 zł.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Studenci uczelni artystycznych i absolwenci do 5 lat po ukończeniu uczelni.
Stypendium może zostać przydzielone osobie, która spełnia następujące kryteria:
1. Jest studentem lub absolwentem uczelni artystycznej lub kierunku o profilu artystycznym lub innym, ale jego działalność artystyczna wpisuje się w tematykę Programu Stypendialnego YES.
2. Posiada ważną legitymację studencką lub w przypadku absolwentów dyplom ukończenia szkoły wyższej.
3. Ma zrealizowany minimum jeden swój projekt z portfolio, który w razie wyłonienia do Finału będzie mógł udostępnić na Wystawę Finałową.
4. Za pośrednictwem platformy online przesłał swoje portfolio oraz wypełnił formularz zgłoszeniowy.
Opis:  
Organizatorem programu jest firma YES Biżuteria sp. z o.o.
Cel: wsparcie finansowe młodych projektantów oraz osób uzdolnionych artystycznie.
Etapy kwalifikacji:
1. Nadesłanie przez kandydatów portfolio oraz opisu swojej działalności artystycznej, inspiracji.
2. Weryfikacja i selekcja nadesłanych wniosków.
3. Obrady jury online.
4. Ogłoszenie wyników I etapu.
5. Dosyłanie gotowych prac przez kandydatów, wskazanych przez Jury na Wystawę Finałową.
6. Wystawa Finałowa.
7. Obrady jury i ogłoszenie zwycięzców w dniu Wystawy Finałowej.
8. Wystawa prac Stypendystów na Poznań Design Festiwal.
Termin składania wniosków:
10 kwietnia 2019
Źródło / Więcej informacji:  
http://yes.pl/program-stypendialny
Kontakt:  
Dział Marketingu YES
Karolina Kocińska
T: 513 143 026
karolina.kocinska@yes.pl

Ważne wsparcie dla młodych projektantów
Wysokość wsparcia maks. 13.333 zł.
Budżet programu 18.333 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
Rodzaj wsparcia
  • stypendium