EDUKACJA I MŁODZIEŻ, FIRMY, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ZASOBÓW LUDZKICH, ZASOBY LUDZKIE

Program Kariera

Źródło: Zespół Programu Kariera, programkariera.pl.
PRAKTYKI DLA STUDENTÓW ORAZ ABSOLWENTÓW
Uczestnicy programu biorą udział w praktykach w firmach. W programie może uczestniczyć każda osoba fizyczna, która jest pełnoletnia i w dniu startu konkursu nie ma ukończonego 30. roku życia oraz jest:
a) studentem studiów licencjackich, magisterskich lub inżynierskich,
b) absolwentem studiów licencjackich, magisterskich lub inżynierskich.

Rodzaj wsparcia: PŁATNA PRAKTYKA
Wysokość wsparcia: 3.500 – 5.000 zł brutto.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Osoba fizyczna, która jest pełnoletnia i w dniu startu konkursu nie ma ukończonego 30. roku życia oraz jest:
a) studentem studiów licencjackich, magisterskich lub inżynierskich,
b) absolwentem studiów licencjackich, magisterskich lub inżynierskich.
Opis:  
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Polska Rada Biznesu.
Uczestnicy programu biorą udział w praktykach w firmach członkowskich Stowarzyszenia.
Uczestnicy programu mają obowiązek wypełnić formularz aplikacyjny dostępny na stronie www.programkariera.pl .
Kandydat ma obowiązek wskazać firmę, w której chciałby odbyć praktykę.
Każdy kandydat może wziąć udział tylko w jednym stażu.
Niektóre firmy oferujące staże wymagają od uczestnika samodzielnego rozwiązania “case study” lub dołączenia listu motywacyjnego.
Termin składania wniosków:
15 maja 2021
Źródło / Więcej informacji:  
http://www.programkariera.pl
Kontakt:  
Koordynator Programu Kariera
Maciej Szulc
maciej.szulc@forwardpr.pl

Ważne PRAKTYKI DLA STUDENTÓW ORAZ ABSOLWENTÓW
Wysokość wsparcia 3.500 - 5.000 zł brutto.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
Rodzaj wsparcia
  • stypendium

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}