EDUKACJA I MŁODZIEŻ, FIRMY, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ZASOBÓW LUDZKICH, ZASOBY LUDZKIE

Program Kariera

praktyki dla studentów
Uczestnicy programu biorą udział w praktykach w firmach. W programie może uczestniczyć każda osoba fizyczna, która jest pełnoletnia i w dniu startu konkursu nie ma ukończonego 30 roku życia oraz jest studentem trzeciego roku studiów licencjackich lub inżynierskich, trzeciego, czwartego bądź piątego roku jednolitych studiów magisterskich lub inżynierskich, absolwentem studiów magisterskich, licencjackich lub inżynierskich, studentem pierwszego lub drugiego roku magisterskich studiów uzupełniających, dziennych, zaocznych bądź wieczorowych, w Polsce lub za granicą.

Rodzaj wsparcia: STYPENDIUM
Finansowanie: ZALICZKA
Wysokość wsparcia: 2.500 – 3.000 zł.
Czas trwania projektu: oferowane praktyki trwają od 8 do 12 tygodni.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Pełnoletnia osoba fizyczna, która w dniu startu konkursu nie ukończyła 30 roku życia oraz jest:
– studentem trzeciego roku studiów licencjackich lub inżynierskich,
– trzeciego, czwartego bądź piątego roku jednolitych studiów magisterskich lub inżynierskich,
– absolwentem studiów magisterskich, licencjackich lub inżynierskich,
– studentem pierwszego lub drugiego roku magisterskich studiów uzupełniających, dziennych, zaocznych bądź wieczorowych, w Polsce lub za granicą.
Opis:  
Organizatorem programu jest Stowarzyszenie Polska Rada Biznesu.
Uczestnicy programu biorą udział w praktykach w firmach członkowskich Stowarzyszenia.
Uczestnicy programu mają obowiązek wypełnić formularz aplikacyjny dostępny na stronie www.programkariera.pl .
Kandydat ma obowiązek wskazać firmę, w której chciałby odbyć praktykę.
Każdy kandydat może wziąć udział tylko w jednym stażu.
Każdy uczestnik ma obowiązek samodzielnie rozwiązać case study przypisany danemu stażowi na stronie www.programkariera.pl lub przygotować list motywacyjny.
Termin składania wniosków:
30 kwietnia 2019
Źródło / Więcej informacji:  
http://www.programkariera.pl
Kontakt:  
Jan Burzyński – Koordynator Programu Kariera
T. 22 523 66 11
M. 733 303 332
j.burzynski@prb.pl 

Ważne praktyki dla studentów
Wysokość wsparcia 2.500 – 3.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
Rodzaj wsparcia
  • stypendium