AKTUALNOŚCI

Nabór do konkursu „Zabytek Zadbany”

Obraz Henryk Niestrój z Pixabay
Do końca stycznia br. trwa nabór zgłoszeń do kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu „Zabytek Zadbany”, nad którym nadzór w imieniu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu sprawuje Generalny Konserwator Zabytków. Konkurs ma na celu promocję właściwej opieki nad zabytkami, a jego adresatami są właściciele, posiadacze lub zarządcy obiektów wpisanych do rejestru zabytków.
Konkurs ma charakter otwarty i nieodpłatny. Zgłoszeń obiektów wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych mogą dokonywać ich właściciele, posiadacze i zarządcy, a także wojewódzcy konserwatorzy zabytków lub konserwatorzy samorządowi oraz kierownicy delegatur Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków.
Procedury konkursowe prowadzi Narodowy Instytut Dziedzictwa; sekretariat konkursu – NID Oddział Terenowy w Olsztynie.
Zgłoszenia do konkursu „Zabytek Zadbany” można składać w następujących kategoriach:
1. Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu.
2. Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe).
3. Adaptacja obiektów zabytkowych.
4. Architektura i budownictwo drewniane.
5. Zabytki techniki (w tym budownictwo przemysłowe i inżynieryjne).
Kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem.
W pierwszych pięciu kategoriach konkursowych oceniane są prace ukończone w okresie pięciu lat poprzedzających rok złożenia wniosku.
W kategorii specjalnej właściwego użytkowania i stałej opieki nad zabytkiem ocenie podlegają długotrwałe (co najmniej dziesięcioletnie) działania, w których szczególną uwagę zwraca systematyczność i stałe zaangażowanie w opiece nad zabytkiem.
Jury konkursu w każdej z kategorii nominuje cztery obiekty (lub mniej), spośród których jeden uzyskuje tytuł laureat, trzy pozostałe – wyróżnienia.
W kategorii specjalnej właściwego użytkowania i stałej opieki nad zabytkiem wskazuje się jeden lub dwa (ex aequo) obiekty otrzymujące tytuł laureata (bez wyróżnień).
W tegorocznej edycji nastąpiła zmiana regulaminu dotycząca dat ogłoszenia wyników konkursu. Ogłoszenie listy nominowanych będzie miało miejsce do 31 maja 2021 r., zaś uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie tytułów laureatów i wyróżnionych przez Generalnego Konserwatora Zabytków nastąpi do dnia 30 listopada.
Nagrodzeni i wyróżnieni otrzymują tablice „Zabytku Zadbanego” do oznakowania obiektów, same zaś zabytki są prezentowane w wydawnictwach Narodowego Instytutu Dziedzictwa przekazywanych właścicielom zabytków i przedstawicielom ogólnopolskiego środowiska konserwatorskiego.
Szczegółowe informacje, regulamin konkursu oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie https://www.nid.pl/pl/Dla_wlascicieli_i_zarzadcow/Zabytek_zadbany
Opis programu znajduje się na stronie: https://granty.pl/2304 

Źródło: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, gov.pl.

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}