EDUKACJA I MŁODZIEŻ, INICJATYWY MŁODZIEŻOWE, PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Podwórko Talentów Nivea

PLACE ZABAW DLA DZIECI
Celem konkursu jest wyłonienie projektów i przyznanie im nagród w postaci wybudowania placów zabaw. Zgłoszenia w ramach konkursu mogą przesyłać gminy, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, publiczne szkoły podstawowe a także zespoły szkół, w skład których wchodzi publiczna szkoła podstawowa.

Rodzaj wsparcia: NAGRODA RZECZOWA
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Gminy.
2. Spółdzielnie mieszkaniowe.
3. Wspólnoty mieszkaniowe.
4. Publiczne szkoły podstawowe.
5. Zespoły szkół, w skład których wchodzi publiczna szkoła podstawowa.
W konkursie nie mogą wziąć udziału obszary identyfikowane kodami pocztowymi podmiotów zgłaszających, które zostały beneficjentami Konkursów Podwórko Talentów NIVEA w latach 2018-2020.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Wybudowanie placu zabaw.
Place zabaw mają składać się m.in. z takich elementów jak: kubik wspinaczka, urządzenie do balansowania, huśtawka bocianie gniazdo, gra Twister, gra skok w dal, gra kapsle, trampolina, tablice muzyczne z bębnami, teatrzyk, tuba do rozmawiania, planetarium, rowerek, piaskownica naukowa, zegar słoneczny, ławka.
Opis:  
Organizatorem konkursu jest firma XS events Sp. z o.o. sp.k.
Konkurs jest organizowany na zlecenie firmy NIVEA Polska Sp. z o.o. będącej jednocześnie fundatorem nagród.
Cel: wyłonienie projektów i przyznanie im nagród w postaci wybudowania 20 placów zabaw o wartości 250.000 zł każdy.
Konkurs jest realizowany za pośrednictwem strony internetowej oraz aplikacji internetowej na urządzenia mobilne.
W ramach konkursu przewidziano 2 ścieżki:
1. Ścieżkę podstawową – w tym przypadku zwycięstwo uzależnione jest od ilości głosów oddanych przez internautów na daną lokalizację.
2. Ścieżkę jurorską – w tym przypadku konieczne jest przesłanie pracy konkursowej (filmu lub prezentacji pokazujących wybitne talenty dzieci), następnie zostaje wyłonionych 5 zwycięzców.
Uczestnicy, którzy nie zostali zwycięzcami, biorą udział w konkursie zgodnie ze ścieżką podstawową.
Lokalizacja przeznaczona pod budowę podwórka musi mieć powierzchnię nie mniejszą niż 400 m2, z zastrzeżeniem, że w przypadku lokalizacji większej niż 400 m2, uczestnik musi wyrazić zgodę na możliwość wykorzystania jej w całości lub w części.
Nasłonecznienie lokalizacji powinno wynosić co najmniej 4 godziny, liczone w dniach równonocy (21.03 i 21.09) w godzinach 10:00-16:00, a w zabudowie śródmiejskiej co najmniej 2 godziny.
Nieruchomość gruntowa, na której ma zostać zbudowane podwórko musi spełniać wszelkie wymogi prawne i faktyczne dla budowy na jej terenie placu zabaw.
Termin przesyłania zgłoszeń:
Przewidywany termin składania wniosków:
10 kwietnia 2021
Źródło / Więcej informacji:  
https://podworko.nivea.pl/
Kontakt:  
https://podworko.nivea.pl/kontakt

Ważne PLACE ZABAW DLA DZIECI
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Rodzaj wsparcia
  • nagroda

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}