EDUKACJA I MŁODZIEŻ, IT, KONKURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI

Fundusze Norweskie i EOG – o tym się wie!

Obraz Free-Photos z Pixabay
KONKURS DLA UCZNIÓW
Udział w konkursie polega na opracowaniu i zgłoszeniu pracy plastycznej stworzonej dowolną techniką cyfrową (strona www, aplikacja, wideo, grafika etc.), ilustrującej Fundusze Norweskie i EOG, ich wkład w rozwój ekonomiczny i społeczny Polski i/lub państw-darczyńców tych Funduszy.

Rodzaj wsparcia: NAGRODA RZECZOWA
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może wziąć udział ?  
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, którzy tworzą drużyny.
Drużyna składa się z mak. 9 uczniów i Koordynatora Projektu, którym musi być nauczyciel zatrudniony w szkole zgłaszającej się do konkursu.
Prace stworzone przez drużyny zgłasza szkoła.
Opis:  
Organizatorem konkursu jest Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy (NASK).
Organizator konkursu działa na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
Konkurs jest finansowany ze środków Funduszy Norweskich i EOG.
Cel konkursu
: upowszechnianie wśród uczniów, pracowników dydaktycznych oraz rodziców wiedzy na temat Funduszy Norweskich i EOG, ich wkładu w rozwój ekonomiczny i społeczny Polski, państw-darczyńców tych Funduszy oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych uczniów.
Udział w Konkursie polega na opracowaniu przez drużynę i zgłoszeniu przez Koordynatora Projektu pracy plastycznej, stworzonej dowolną techniką cyfrową (strona www, aplikacja, wideo, grafika etc.), ilustrującej Fundusze Norweskie i EOG, ich wkład w rozwój ekonomiczny i społeczny Polski i/lub państw-darczyńców tych Funduszy.
Każda drużyna może zgłosić wyłącznie jedną pracę. Każda szkoła może zgłosić dowolną liczbę prac.
Koordynator Projektu i uczeń mogą być członkiem tylko jednej drużyny.
Konkurs składa się z jednego etapu, na końcu którego zostanie wyłonionych 100 Laureatów.
Nagrodą główną jest wyposażenie Mobilnych Pracowni Komputerowych, składające się z 16 laptopów oraz szafy do ich przechowywania i przenoszenia. Do zdobycia jest łącznie 100 zestawów wyposażenia pracowni multimedialnych – każdy składający się z 16 laptopów.
Uczniowie i nauczyciele-koordynatorzy zwycięskich drużyn otrzymają również nagrody dodatkowe, na które składają się pendrive, myszka i powerbank.
Jedna szkoła może zdobyć maksymalnie 2 nagrody główne.
Termin składania wniosków:
31 marca 2021
Źródło / Więcej informacji:  
https://otymsiewie.pl
Kontakt:  
https://otymsiewie.pl/kontakt

Ważne KONKURS DLA UCZNIÓW
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Wnioskodawca
  • Szkoła
Rodzaj wsparcia
  • nagroda

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}