AKTUALNOŚCI

Konkurs Samorząd PRO FAMILIA 2021

Obraz Esther Merbt z Pixabay
31 marca br. upływa termin przesyłania zgłoszeń w ramach konkursu Samorząd Pro Familia 2021 skierowanego do tych gmin, które realizują lokalną politykę prorodzinną – np.: finansują z własnego budżetu jednorazowe wypłaty z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe), stosują ulgi w opłatach za odbiór odpadów komunalnych dla rodzin z dziećmi lub wspierają rozwój mieszkalnictwa dla rodzin. Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. 
 „Mając świadomość znaczenia działań samorządów, pragnę docenić, nagradzać i promować te z nich, które tworzą optymalne warunki do funkcjonowania rodzin. Temu służy konkurs Samorząd Pro Familia” – podkreśla Marlena Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

„Znajdźmy miejsce w Polsce, gdzie rodzinom żyje się najlepiej!” – to hasło przewodnie konkursu, który ma na celu docenienie oraz nagrodzenie samorządów współtworzących optymalne warunki do funkcjonowania rodzin.
Laureaci konkursu otrzymają tytuł SAMORZĄD PRO FAMILIA z możliwością posługiwania się taką pieczęcią również w materiałach promocyjnych.
Tytułem będzie mogło posługiwać się tylko 5 samorządów w całej Polsce.
Zgłoszenia do konkursu Samorząd Pro Familia można przesyłać do 31 marca 2021 roku.
Formularz zgłoszeniowy uzupełnia ankieta, w której samorządy odpowiadają na pytania dotyczące m.in. nakładów budżetowych na politykę rodzinną, korzystania z rządowych programów skierowanych do rodzin, przyznawanych we własnym zakresie uprawnień czy stypendiów.
Ogłoszenie wyników i wręczenie/przekazanie nagród laureatom nastąpi przy okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Rodziny.
Tytuł będzie przyznawany w 5 kategoriach:
1. Gmina wiejska.
2. Gmina miejsko-wiejska.
3. Gmina miejska do 20 tys. mieszkańców.
4. Gmina miejska od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców.
5. Gmina miejska powyżej 100 tys. mieszkańców.
Szczegółowe informacje na temat konkursu można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/rodzina/samorzad-pro-familia-2021

Źródło: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, gov.pl.

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}