AKTUALNOŚCI

Ponad 250 milionów złotych na program „Sportowa Polska” w 2021 roku!

Rusza kolejna edycja Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – „Sportowa Polska”. Na realizację programu w 2021 roku Ministerstwo Sportu zarezerwowało ponad 250 milionów złotych. Nabór wniosków rozpocznie się 1 marca i potrwa do 31 marca br.
Program „Sportowa Polska” ma na celu wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych związanych z obiektami sportowymi na terenie całej Polski. Z uwagi na ogólny charakter Programu, zadania zostały podzielone na trzy grupy:
1. Obiekty szkolne:
Zadania inwestycyjne mające na celu poprawę stanu infrastruktury sportowej przyszkolnej, służącej placówce w realizacji zajęć wychowania fizycznego oraz mieszkańcom w aktywnym spędzaniu czasu wolnego, jak również umożliwiającej współzawodnictwo sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
W ramach tego zadania można składać wnioski o budowę, przebudowę lub remont szkolnych obiektów sportowych.
2. Modernizacja obiektów służących klubom sportowym.
W ramach tej grupy dofinansowane są zadania, których celem jest poprawa warunków treningowych dla sportowców – w tym przeciwdziałanie degradacji obiektów sportowych, które znajdują się w niedostatecznym stanie techniczno-funkcjonalnym.
Wsparcie finansowe będą mogły otrzymać wnioski dotyczące przebudowy lub remontu już istniejącej infrastruktury sportowej.
3. Pozostałe obiekty ogólnodostępne.
Zadania dotyczące budowy nowej (nieprzyszkolnej) infrastruktury sportowej, która umożliwi społeczności lokalnej aktywne spędzanie czasu wolnego oraz organizację współzawodnictwa sportowego.
W ramach tego zadania można składać wnioski o budowę, remont lub modernizację obiektów sportowych, które stwarzają warunki do rozwoju sportów olimpijskich.
Nabór wniosków potrwa od 1 do 31 marca 2021 roku.
Wszystkie nowopowstałe obiekty sportowe muszą mieć charakter ogólnodostępny.
W przypadku obiektów zewnętrznych, wnioskodawcy powinni dołożyć wszelkich starań, aby dostęp do nich, w szczególności dla dzieci i młodzieży, był nieodpłatny.
To już czwarta edycja programu „Sportowa Polska”. W poprzednich dofinansowano łącznie 624 inwestycje na kwotę 825 322 781 zł.
Rekordowa była ubiegłoroczna edycja programu, w ramach której dofinansowano 222 inwestycje na kwotę 313 095 363 zł.
Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie BIP Ministerstwa Sportu: https://www.gov.pl/web/sport/program-sportowa-polska–edycja-2021
Opis programu znajduje się tutaj.

Źródło: Ministerstwo Sportu, gov.pl.

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}