AKTUALNOŚCI

Rozstrzygnięcie XI edycji Funduszu Naturalnej Energii

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. opublikował listę laureatów XI edycji Funduszu Naturalnej Energii. Najnowsza edycja konkursu skupiała się wokół czterech tematów wybranych spośród 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (ang. Sustainable Development Goals).
W ramach konkursu wsparcie otrzymały najbardziej kreatywne oraz niestandardowe inicjatywy na rzecz zachowania i ratowania środowiska naturalnego dotyczące takich zagadnień jak:
1. Poszanowanie wody, a w szczególności działania promujące jej oszczędzanie, gromadzenie i racjonalne wykorzystanie.
2. Poszanowanie energii, a w szczególności działania promujące jej oszczędzanie oraz alternatywne źródła energii.
3. Działania odpowiadające na wyzwania związane ze zmianami klimatu.
4. Bioróżnorodność i działania sprzyjające jej poznaniu i zachowaniu.
W ramach proponowanych działań bardzo często pojawiały się inwestycje wspierające małą retencję, tworzenie łąk kwietnych dla zapylaczy, a także eksperymentowanie z użyciem pomocy dydaktycznych, które umożliwiają w praktyczny i bezpośredni sposób zwiększyć świadomość ekologiczną dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.
Konkurs skierowany był m.in. do samorządów, placówek edukacyjnych oraz organizacji pozarządowych działających na terenie 8 województw: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, śląskiego i zachodniopomorskiego.
W XI edycji konkursu Fundusz Naturalnej Energii Jury nagrodziło 48 projektów, a 3 najlepsze wyróżniło za innowacyjne rozwiązania i kreatywność przyznając dodatkowe kwoty dofinansowania na rozwój inicjatyw i zakup pomocy dydaktycznych.

Źródło: gazsystemdlanatury.pl.

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}