AKTUALNOŚCI

Unia Europejska sfinansuje zmiany w polskiej energetyce

Obraz Myriams-Fotos z Pixabay
O tym jak wygląda transformacja energetyczna w naszym kraju rozmawiali uczestnicy Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL. W debacie wzięła udział wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, która przybliżyła kwestię finansowania transformacji energetycznej w Polsce z udziałem środków unijnych.
Wśród instrumentów wchodzących w skład nowego budżetu UE Pani Minister wymieniła Politykę Spójności, Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji oraz Krajowy Plan Odbudowy jako element Instrumentu Odbudowy i Odporności.
Z środków unijnych będziemy finansować działania bezpośrednio związane z sektorem energetyki. Pieniądze te przeznaczymy także w projekty, które pomogą łagodzić negatywne skutki społeczno-gospodarcze transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej – mówiła.
Wiceminister wyjaśniła, że z Polityki Spójności będą finansowane dotychczasowych projekty związane m.in. z poprawą efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej i budownictwie wielorodzinnym oraz w przedsiębiorstwach.
Kontynuowane będą inwestycje w systemy ciepłownicze i wysokosprawną kogenerację. Wprowadzony zostanie nowy element w postaci magazynowania energii zarówno cieplnej, jak i elektrycznej. Z Polityki Spójności finansowana będzie także infrastruktura gazowa.
Odnosząc się do Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak podkreśliła, że jego celem jest łagodzenie społecznych, gospodarczych i środowiskowych skutków transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu.
FST jest adresowany tylko do regionów górniczych. Wsparciem z tego funduszu chcemy objąć obszary najbardziej narażone na negatywne skutki transformacji, czyli 6 województw: Śląskie, Małopolskie, Dolny Śląsk, Wielkopolskie, Lubelskie i Łódzkie – dodała.
Wiceminister przypomniała, że zielona transformacja jest jednym z filarów Krajowego Planu Odbudowy (KPO).
Droga w kierunku neutralności klimatycznej to jednocześnie duże wyzwanie dla polskiej gospodarki, ale też szansa. Reformy i wynikające z nich inwestycje obniżą emisyjność gospodarki i poprawią jakość powietrza – mówiła wiceminister.
Wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak zachęcała do udziału w konsultacjach społecznych Krajowego Planu Odbudowy, które rozpoczną się 26 lutego br.
Ogólnopolski Kongres Energetyczno-Ciepłowniczy POWERPOL stanowi platformę dyskusji na temat aktualnych wyzwań i trendów w sektorze energetycznym, jak również rozwoju odnawialnych źródeł energii.
W wydarzeniu uczestniczą przedstawiciele rządu, firm energetycznych i ciepłowniczych, organizacji branżowych oraz środowisk akademickich i biznesowych. W tym roku odbywa się XXI edycja Kongresu.

Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, gov.pl.

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}