KULTURA, WSPARCIE DLA TWÓRCÓW I ARTYSTÓW

Piórko 2021. Nagroda Biedronki za książkę dla dzieci

200.000 zł.
PROMOWANIE LITERATURY DZIECIĘCEJ
Celem konkursu jest promowanie literatury dziecięcej.
Konkurs jest przeprowadzany w dwóch etapach:
I ETAP: „Kategoria Tekst” – zadaniem uczestników jest napisanie oraz przesłanie pracy literackiej skierowanej do dzieci w wieku od 4 do 10 lat, napisanej samodzielnie prozą lub wierszem i stanowiącej zamkniętą, spójną całość.
II ETAP: „Kategoria Ilustracje” – zadaniem uczestników jest wykonanie dowolną techniką i przesłanie od 6 do 10 ilustracji graficznych do  fragmentów tekstu nagrodzonego w I etapie konkursu.
W każdej z dwóch kategorii konkursowych przyznawane są nagrody pieniężne w wysokości 100.000 zł.

Rodzaj wsparcia: NAGRODA PIENIĘŻNA
Budżet programu: 200.000 zł.
Wysokość wsparcia: 100.000 zł.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może wziąć udział ?  
Pełnoletnie osoby fizyczne (pełnoletność powinna zostać osiągnięta z chwilą przystąpienia do Konkursu) posiadające obywatelstwo polskie oraz pełną zdolność do czynności prawnych, których prace literackie, czyli teksty o charakterze artystycznym (pisane prozą lub wierszem), inne niż mające charakter informacyjny, publicystyczny lub naukowy (dotyczy uczestników I etapu) lub prace graficzne (dotyczy uczestników II etapu) nigdy wcześniej nie były publikowane w drukach lub wydawnictwach oznaczonych numerami ISBN lub ISSN, takich jak w szczególności książki, czasopisma, ebooki lub audiobooki.
Opis:  
Organizatorem konkursu jest firma Jeronimo Martins Polska S.A. – właściciel sieci Biedronka.
Cel konkursu: promowanie literatury dziecięcej.
Konkurs jest przeprowadzany w dwóch etapach:
I ETAP:
„Kategoria Tekst” – zadaniem uczestników jest napisanie oraz przesłanie pracy literackiej skierowanej do dzieci w wieku od 4 do 10 lat, napisanej samodzielnie prozą lub wierszem i stanowiącej zamkniętą, spójną całość.
Objętość tekstu od 20.000 do 60.000 znaków ze spacjami.
Każdy uczestnik może zgłosić trzy teksty, które wcześniej nie były publikowane ani zgłaszane do innych konkursów.
II ETAP: „Kategoria Ilustracje” – zadaniem uczestników jest wykonanie dowolną techniką i przesłanie od 6 do 10 ilustracji graficznych do  fragmentów tekstu nagrodzonego w I etapie konkursu.
W każdej z dwóch kategorii konkursowych przyznawane są nagrody pieniężne w wysokości 100.000 zł (po potrąceniu należnego podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10%).
Laureaci konkursu są zobowiązani do przekazania organizatorom praw autorskich do nagrodzonych prac.
Nagrodzona książka zostanie wprowadzona do sprzedaży w sieci sklepów Biedronka.
Termin składania wniosków:
18 maja – 28 czerwca 2021 (II etap – „Kategoria Ilustracje”)
Źródło / Więcej informacji:  
https://piorko.biedronka.pl
Kontakt:  
https://piorko.biedronka.pl/kontakt

Ważne PROMOWANIE LITERATURY DZIECIĘCEJ
Wysokość wsparcia 100.000 zł.
Budżet programu 200.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
Rodzaj wsparcia
  • nagroda

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}