AKTUALNOŚCI

Ponad 3,6 tys. wniosków o wsparcie dla gmin popegeerowskich

Źródło: MSWiA, gov.pl.
W ramach zakończonego 12 lutego br. naboru wniosków o „Wsparcie gmin popegeerowskich” złożono 3,6 tys. wniosków na kwotę ponad 5 miliardów złotych. Aktualnie wnioski o dofinansowanie są oceniane przez wojewodów. Potem trafią do Komisji do spraw Wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego, która została powołana przy Prezesie Rady Ministrów. Po rozstrzygnięciu naboru środki zostaną przekazane gminom.
Gminy w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych mogą sfinansować budowę, rozbudowę lub przebudowę kanalizacji sanitarnej lub lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją oraz przepompowni ścieków, dróg wewnątrz miejscowości, chodników, obiektów użyteczności publicznej, obiektów sportowych, świetlic, oświetlenia wewnątrz miejscowości, remiz strażackich i innych.
Katalog zadań inwestycyjnych, na które gmina może przeznaczyć środki jest otwarty.
Zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w chwili obecnej resort nie prowadzi prac mających na celu ogłoszenie drugiego naboru wniosków o wsparcie.

Źródło: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, gov.pl.

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}