AKTUALNOŚCI

Wyniki naborów w ramach programów „Opieka wytchnieniowa” oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Obraz adamtepl z Pixabay
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki naborów wniosków w ramach programów „Opieka wytchnieniowa” oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Najważniejsze założenia wspomnianych programów to wspieranie osób mniej samodzielnych w czynnościach dnia codziennego oraz umożliwienie odpoczynku od codziennej opieki nad niepełnosprawnym ich bliskim.
Wspierać i poprawiać jakość życia osób z niepełnosprawnościami i ich bliskich – jednymi z programów, które realizują te cele, są „Opieka wytchnieniowa” oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. – Mam przyjemność ogłosić wyniki naboru wniosków w ramach tegorocznej edycji obu programów. Ze względu na wnioskowane zapotrzebowanie zwiększyliśmy kwoty przeznaczone na ich realizację – poinformowała wiceminister, pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik.
– Mam przyjemność ogłosić wyniki naboru wniosków w ramach tegorocznej edycji obu programów. Ogromnie cieszy mnie duże zainteresowanie, z jakim się spotkały. To dobra wiadomość, która pokazuje, że samorządom, tak jak i nam, zależy na poprawie jakości życia osób z niepełnosprawnościami i ich bliskich – powiedziała wiceminister rodziny i polityki społecznej Paweł Wdówik.
Do udziału w programie „Opieka wytchnieniowa” edycja 2021 zgłosiło się 699 gmin/powiatów, a do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” 751 gmin/powiatów ze wszystkich 16 województw.
– Widzimy, jak duże jest zapotrzebowanie na tego rodzaju pomoc, robimy co w nasze mocy, by wspierać samorządy w tych działaniach – zapewnia wiceminister resortu rodziny. – Wychodząc naprzeciw potrzebom wnioskodawców, zwiększyliśmy budżet na realizację poszczególnych programów. Z planowanych 50 mln zł na program „Opieka wytchnieniowa” kwota wzrosła do ponad 60 mln zł, a w przypadku „Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej” wyniosła aż 144 mln zł, chociaż wcześniej zaplanowaliśmy na ten cel 80 mln zł w 2021 r. – poinformował pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych.
Źródłem finansowania programów jest Fundusz Solidarnościowy.
Program „Opieka wytchnieniowa”
Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z  orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.
Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”
Program ma na celu wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.
Lista rekomendowanych wniosków w ramach programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2020-2021
Lista rekomendowanych wniosków w ramach programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2021

Źródło: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, gov.pl.

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}