AKTUALNOŚCI

Granty na Eurogranty: nawet 280 tys. zł na przygotowanie projektu w ramach programów UE

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zaprasza mikro, małych i średnich przedsiębiorców do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu unijnego Granty na Eurogranty. Firmy ubiegające się o dofinansowanie kosztów przygotowania projektu – planowanego do realizacji w ramach jednego z programów UE – mogą otrzymać nawet 280 tys. zł wsparcia z Funduszy Europejskich.
Budżet podzielonego na pięć rund konkursu wynosi 5 mln zł. Nabór wniosków w pierwszej rundzie rozpocznie się 1 kwietnia 2021 roku i potrwa do 31 maja 2021 roku. Konkurs jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
Z możliwości pozyskania wsparcia mogą skorzystać MŚP, które mają siedzibę lub oddział na terenie Polski i planują ubiegać się o dofinansowanie w konkursach organizowanych w ramach Programów UE.
Można się o nie starać w charakterze projektodawcy (w przypadku samodzielnego aplikowania) lub koordynatora, partnera projektu, a także członka konsorcjum, ubiegającego się wspólnie o dofinansowanie.
Celem konkursu jest sfinansowanie kosztów przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów Unii Europejskiej, w szczególności: Horyzont 2020, COSME, Kreatywna Europa, LIFE oraz innych programów Unii Europejskiej zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską ogłaszanych w 2021 roku.
Środki z dotacji można przeznaczyć m.in. na:
– sfinansowanie kosztów usługi doradczej, dzięki której zostanie przygotowany projekt Eurograntu;
– sfinansowanie kosztów opracowania studium wykonalności;
– organizację spotkań (w tym koszty poszukiwania partnerów projektu oraz koszty podróży służbowych);
– przygotowanie wniosku/aplikacji o Eurogrant, zgodnie z wymaganiami określonymi przez organizatora konkursu oraz działania związane z jego ewentualną korektą – w tym koszty wynagrodzeń pracowników w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów UE, a także koszty związane z prezentacją wniosku/aplikacji przed komisją oceny projektów powołaną przez organizatora konkursu;
– sfinansowanie kosztów tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej organizatorowi konkursu
Działanie Granty na Eurogranty zostało podzielone na pięć rund. Nabór wniosków do ostatniej z nich zakończy się 27 stycznia 2022 roku. Ich szczegółowy harmonogram znajduje się na stronie internetowej PARP.
Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie PARP.

Źródło: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, parp.gov.pl.

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}