AKTUALNOŚCI

Rozstrzygnięcie konkursu na organizację zajęć sportowych dla uczniów w 2021 r.

Prawie 19 mln zł na organizację zajęć w ramach programu „Umiem Pływać” oraz zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej otrzyma łącznie 388 podmiotów – jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych. Dofinansowanie pochodzi z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.
Na organizację zajęć w ramach programu powszechnej nauki pływania „Umiem Pływać” Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przeznaczyło 13,9 mln zł.
Beneficjentami dofinasowania zostało 95 jednostek samorządu terytorialnego, które łącznie otrzymają 2 mln zł, oraz 97 organizacji pozarządowych, do których trafi wsparcie w wysokości 11,9 mln zł.
5 mln zł zostanie przekazanych na organizację zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, z czego 1 mln zł trafi do 44 jednostek samorządu terytorialnego, a 4 mln zł – do 152 organizacji pozarządowych.
Łącznie z rozstrzygniętym w styczniu tego roku naborem wniosków na realizację zajęć sportowych dla uczniów ukierunkowanych na upowszechnianie sportów zimowych, dofinansowanie w 2021 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów w ramach Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów wyniosło 21 mln zł, przy czym pozytywnie oceniono ponad 500 wniosków.
Wyniki konkursu znajdują się na stronie Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
Środki Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów pochodzą z utworzonego na mocy ustawy art. 13³ ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i przeznaczone są na dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów, prowadzonych przez kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia oraz inne organizacje pozarządowe, które w ramach swojej statutowej działalności realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, a także organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, oraz na zadania określone w przepisach o zdrowiu publicznym w zakresie aktywności fizycznej.

Źródło: Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, gov.pl.

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}