AKTUALNOŚCI

Ruszył nabór wniosków w ramach programu „Aktywny samorząd”

Źródło: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pfron.org.pl
Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu „Aktywny samorząd” przewidującego m.in. dofinansowanie zakupu wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym, nowoczesnych protez kończyn, sprzętu komputerowego oraz refundację kosztów studiów. Tegoroczny budżet jest rekordowy – to blisko 190 mln zł, czyli o prawie 9 mln zł więcej niż w roku ubiegłym. Organizatorem programu jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).
Program „Aktywny samorząd” skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami, a także do samorządów powiatowych (środki z programu są uzupełnieniem ich działań w ramach zadania własnego, jakim jest wsparcie osób z niepełnosprawnościami).
Tegoroczny budżet programu jest rekordowy i wynosi 189,62 mln zł, czyli o prawie 9 milionów więcej niż w roku poprzednim.
Program dzieli się na dwa moduły:
Moduł I, w ramach którego przewidziane są następujące formy wsparcia:
Obszar A – likwidacja bariery transportowej – obejmuje pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu oraz pomoc w uzyskaniu prawa jazdy. W ten sposób wspierane są osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją narządu ruchu, jak również osoby głuche.
Obszar B to likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym. Dzięki temu obszarowi można uzyskać m.in. pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania. Ponadto Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych może pomóc w sfinansowaniu szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.
Z kolei obszar C to likwidacja barier w poruszaniu się. W ramach tego obszaru można np. uzyskać dofinansowanie do zakupu wózka lub skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym czy pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka. Oprócz tego PFRON dofinansowuje również zakup nowoczesnych protez kończyn. Dzięki temu osoby po amputacjach mogą uzyskać znaczącą pomoc w zakupie wysokospecjalistycznych protez (co najmniej na III poziomie jakości).
Czwarty obszar dotyczy pomocy w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej – dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką. Wsparcie w ramach obszaru D jest kierowane do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.
Moduł II to pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Jest adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:
– szkole policealnej,
– kolegium,
– szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem internetu), a także do osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.
Wnioski można składać do 31 sierpnia br. przez System Obsługi Wsparcia

Źródło: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, gov.pl.

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}