AKTUALNOŚCI

Rusza nabór ofert w ramach programu „Aktywni+”

Źródło: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, gov.pl.
Rusza nabór ofert w ramach tegorocznej edycji Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+”. Organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty mogą ubiegać się o granty od 25.000 do 250.000 zł. Program odpowiada na potrzebę zapewnienia osobom starszym godnej, bezpiecznej i aktywnej starości.
– Z naszych szacunków wynika, że w czasie realizacji programu dofinansowanych zostanie ponad 1,5 tys. projektów skierowanych do osób starszych, a budżet programu na lata 2021-2025 to 200 mln zł. Bardzo zależy nam, by osoby starsze były jak najdłużej aktywne. To główny cel Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.
Organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty działające na rzecz osób starszych mogą ubiegać się o dofinansowanie swoich projektów kwotą od 25 tys. do nawet 250 tysięcy zł. Budżet naboru wynosi 40 mln zł.
Dofinansowanie przyznawane będzie w ramach czterech priorytetowych obszarów:
Aktywność społeczna, która obejmuje działania mające na celu zwiększenie udziału osób starszych w aktywnych formach spędzania czasu wolnego, wspieranie niesamodzielnych osób starszych i ich otoczenia w miejscu zamieszkania, rozwijanie wolontariatu osób starszych w środowisku lokalnym oraz zwiększenie zaangażowania osób starszych w obszarze rynku pracy.
Partycypacja społeczna, która przyczynia się do wzmocnienie samoorganizacji środowiska osób starszych oraz zwiększenia wpływu osób starszych na decyzje dotyczące warunków życia obywateli.
Włączenie cyfrowe obejmujące działania na rzecz zwiększania umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami i korzystania z nowych mediów przez osoby starsze, a także upowszechnianie i wdrażanie rozwiązań technologicznych sprzyjających włączaniu społecznemu oraz bezpiecznemu funkcjonowaniu osób starszych.
Przygotowanie do starości realizowane poprzez wzmacnianie trwałych relacji międzypokoleniowych, kształtowanie pozytywnego wizerunku osób starszych oraz zwiększanie bezpieczeństwa seniorów.
Oferty można składać do 26 marca 2021 r. do godz. 16.00 poprzez Generator Ofert dostępny na stronie internetowej https://das.mrips.gov.pl
Wymagany wkład własny to co najmniej 10 proc. wartości dotacji. Za wkład własny uznaje się wkład pieniężny oraz wkład osobowy.
Zadania będą realizowane na podstawie umów jednorocznych w terminie od 1 maja 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Źródło: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, gov.pl.

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}