AKTUALNOŚCI

Narodowe Centrum Kultury zaczęło obsługiwać wnioski o pomoc socjalną dla twórców i artystów

Obraz Free-Photos z Pixabay
Od 1 marca 2021, decyzją Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, obsługę zadania udzielania pomocy socjalnej dla twórców i artystów przejęło Narodowe Centrum Kultury.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z 30 października 2020 r. w sprawie wsparcia finansowego dla twórców i artystów w postaci pomocy socjalnej o pomoc mogą się ubiegać artyści i twórcy, którzy posiadają dorobek w zakresie działalności kulturalnej oraz znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.
Wsparcie socjalne jest udzielane przez Ministerstwo w sposób ciągły od początku stanu epidemii ogłoszonego w marcu 2020 r.
Dotychczas wypłacono prawie 14 tys. zapomóg na łączną kwotę prawie 25 mln zł.
Nabór wniosków będzie kontynuowany w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz 12 miesięcy po ogłoszeniu jego odwołania lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych tę formę pomocy.
Wytyczne dotyczące ubiegania się o wsparcie oraz sposobu składania wniosków znajdują się na stronie Narodowego Centrum Kultury.
Wnioski złożone do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu do 28 lutego 2021 r. są rozpatrywane zgodnie z dotychczasowymi procedurami.
Informacje dotyczące złożonych wniosków można uzyskać dzwoniąc pod numer infolinii (22) 42 10 150.

Źródło: Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, gov.pl.

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}