AKTUALNOŚCI

EKOczynni – program edukacyjno-ekologiczny dla szkół średnich

Źródło: https://eko-czynni.pl/
Szkoły średnie mogą zgłaszać się do nowego programu edukacyjno-ekologicznego EKOczynni. Cele przedsięwzięcia to edukacja ekologiczna młodzieży, kształtowanie proekologicznych postaw wśród uczniów oraz wsparcie inicjatyw szkolnych związanych z ochroną środowiska.
Dla szkół i uczniów przygotowano dwa konkursy:
Konkurs dla szkół EKO-PROJEKTY
Do konkursu zgłaszają się zespoły szkolne składające się z nauczyciela i grupy od 3 do 10 uczniów. Zespoły mogą zgłosić projekt związany z ochroną środowiska, który już realizują lub przygotować plan realizacji nowej inicjatywy.
Przynajmniej cztery projekty otrzymają dofinansowania na wdrożenie. Zespoły mogą wnioskować o granty o wartości do 50 000 zł. Dodatkowo najlepsze szkoły otrzymają nagrody finansowe, a uczniowie praktyczne eko-zestawy.
Konkurs dla uczniów EKO-ART
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów z zamiłowaniem do grafiki. Uczestnicy mają za zadanie stworzyć plakat, który w oryginalny sposób ukaże problem ekologiczny, z którym mierzy się współczesny świat, lub zaproponuje jego rozwiązanie.
Najlepsze prace zostaną wypromowane w przestrzeni publicznej największych polskich miast. Na autorów prac czekają nagrody.
Jak się zgłosić?
Szczegółowe informacje, formularze zgłoszeniowe oraz regulaminy konkursów znajdują się na stronie https://eko-czynni.pl .
Szkole zespoły projektowe mogą dodatkowo zarejestrować swoją działalność i otrzymać dyplom uczestnictwa, cenne wskazówki oraz praktyczny poradnik prowadzenia projektu.
Organizatorem programu jest Fundacja PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza.
Program jest realizowany pod honorowym patronatem Ministra Edukacji i Kultury oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Patronami programu są: Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz School of Form.
Patronat medialny sprawuje Polskie Radio.

Źródło: Fundacja PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza.

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}