12,7 C
Warszawa
piątek, 24 marca, 2023

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

Głównym celem konkursu jest ukazanie wielopłaszczyznowej działalności Kół Gospodyń Wiejskich (KGW) w obszarach: społecznym, kulturalnym oraz edukacyjnym.
Konkurs składa się z dwóch etapów: wojewódzkiego oraz ogólnopolskiego.
Rodzaj wsparcia:
NAGRODA HONOROWA
NAGRODA PIENIĘŻNA
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
1. Koła Gospodyń Wiejskich (KGW), o których mowa w ustawie o kołach gospodyń wiejskich, wpisane oraz zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich (KRKGW) prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARIMR).
2. Koła działające na podstawie ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników.
3. Stowarzyszenia skupiające kobiety z terenów wiejskich, których celem statutowym działania jest w szczególności rozwój kultury ludowej, w tym kultury lokalnej i regionalnej, promocja i pielęgnowanie lokalnych tradycji kulinarnych, a także działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
Opis:
Organizatorem konkursu jest Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Konkurs jest inicjatywą Małżonki Prezydenta RP i jest objęty jej Honorowym Patronatem.
Cele:
1. Ukazanie wielopłaszczyznowej działalności Kół Gospodyń Wiejskich (KGW) w obszarach: społecznym, kulturalnym oraz edukacyjnym.
2. Prezentacja i promocja aktywności KGW w zakresie:
– działań prospołecznych, które spajają i aktywizują lokalne społeczności oraz wpływają na rozwój przedsiębiorczości kobiet,
– kultywowania, popularyzowania i utrwalania najbardziej wartościowych kulturowych tradycji regionalnych, m.in. folkloru, tradycji kulinarnych oraz działalności rękodzielniczej,
– przekazywania zainteresowania twórczością ludową kolejnym pokoleniom oraz wychowania młodzieży w duchu poszanowania tradycyjnych wartości.
W ramach konkursu wyłonione zostaną najlepsze w Polsce KGW, których działalność przyczynia się do budowania lokalnych więzi wspólnotowych oraz rozwoju tożsamości regionalnej.
Konkurs składa się z dwóch etapów:
1. Wojewódzkiego. Zadaniem konkursowym w ramach etapu wojewódzkiego jest zaprezentowanie działalności KGW w formie opisowej (karta zgłoszeniowa) oraz w formie materiału audiowizualnego.
2. Ogólnopolskiego.
Temat przewodni Konkursu: Polskie zwyczaje żniwne i dożynkowe.
Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie i prezentacja:
1. Potraw z wykorzystaniem ziemniaków, w tym specjałów kuchni regionalnej.
2. Obrzędu/zwyczaju żniwnego lub dożynkowego charakterystycznego dla regionu reprezentowanego przez Koło, w formie inscenizacji słowno-muzyczno-ruchowej o czasie nie dłuższym niż 4 min. związaną z tematem przewodnim Konkursu.
Nagrody pieniężne:
I MIEJSCE: 10.000 zł brutto;
II MIEJSCE: 6.000 zł brutto;
III MIEJSCE: 4.000 zł brutto.
Finaliści Konkursu (miejsca od IV do XVI na etapie ogólnopolskim): 1.500 zł brutto.
Nagrody rzeczowe:
I MIEJSCE: okolicznościowa statuetka oraz list gratulacyjny Małżonki Prezydenta RP. Pierwsza Dama złoży również wizytę w siedzibie zwycięskiego Koła. Dodatkowo każda z członkiń otrzyma okolicznościowe korale (kobiety) lub szpile (mężczyźni).
II oraz III MIEJSCE: okolicznościowe statuetki oraz listy gratulacyjne Małżonki Prezydenta RP.
Koła Gospodyń Wiejskich, które zostaną Laureatami Konkursu otrzymają także zaproszenie do uczestnictwa w Dożynkach Prezydenckich w roku, w którym odbywa się Konkurs.
Termin składania wniosków: 
12 marca 2023
Źródło / Więcej informacji:
Ogłoszenie o naborze zgłoszeń
Kontakt
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Sekretariat Biura Wydarzeń Krajowych
T: 22 695 11 99, godz. 9.00-15.00
email:

Temat: KONKURS DLA KGW
Wnioskowanie przez internet:
  • Tak
Partner zagraniczny:
  • Nie
Wnioskodawca:
  • Koło gospodyń wiejskich
Rodzaj wsparcia:
  • nagroda

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

35,106FanówLubię
679ObserwującychObserwuj

Najnowsze