BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, ENERGIA, FIRMY, OCHRONA ŚRODOWISKA

Nowa Energia – obszar nr 4 „Produkcja, transport, magazynowanie i wykorzystanie wodoru”

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, gov.pl.
300.000.000 zł.
WSPARCIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII ENERGETYCZNYCH
Program przewiduje preferencyjne pożyczki wraz z możliwością otrzymania premii innowacyjnej dla przedsiębiorców realizujących przedsięwzięcia mające na celu wdrożenie technologii m.in.:
– produkcji „bezemisyjnego” wodoru, np. wykorzystujących energię wiatru lub słońca;
– dostosowania infrastruktury do transportu wodoru lub budowy struktur transportu i magazynowania wodoru;
– skraplania, transportu i przechowywania wodoru w postaci ciekłej z zastosowaniem technologii kriogenicznych;
– wielkoskalowego magazynowania wodoru z OZE;
– wykorzystujących synergiczne efekty pomiędzy łączeniem sektorów, z uwypukleniem roli wodoru w przemyśle, np. w produkcji stali;
– pozwalających na dostępność i wykorzystanie wodoru w transporcie drogowym, kolejowym lub wodnym.

Rodzaj wsparcia: POŻYCZKA
PREMIA INNOWACYJNA
Budżet programu: 300.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: Pożyczka: do 85% kosztów kwalifikowanych z możliwością uzyskania premii innowacyjnej w wysokości do 20% kapitału wypłaconej pożyczki, ale nie więcej niż 10.000.000 zł, pomniejszającej kwotę kapitału pożyczki do spłaty.
Wkład własny: min. 15% (pożyczka).
Czas trwania projektu: do 31.12.2025.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Przedsięwzięcia mające na celu wdrożenie technologii m.in.:
– produkcji „bezemisyjnego” wodoru, np. wykorzystujących energię wiatru lub słońca;
– dostosowania infrastruktury do transportu wodoru lub budowy struktur transportu i magazynowania wodoru;
– skraplania, transportu i przechowywania wodoru w postaci ciekłej z zastosowaniem technologii kriogenicznych;
– wielkoskalowego magazynowania wodoru z OZE;
– wykorzystujących synergiczne efekty pomiędzy łączeniem sektorów, z uwypukleniem roli wodoru w przemyśle, np. w produkcji stali;
– pozwalających na dostępność i wykorzystanie wodoru w transporcie drogowym, kolejowym lub wodnym.
Rodzaje przedsięwzięć:
Przedsięwzięcia inwestycyjno-innowacyjne realizowane w istniejącym lub nowopowstałym przedsiębiorstwie polegające na:
– uruchomieniu produkcji nowego lub zmodernizowanego wyrobu;
– wdrożeniu nowej albo znacząco udoskonalonej technologii lub rozwiązania we własnej działalności, służące poprawie efektywności wykorzystania zasobów naturalnych, zmniejszające negatywny wpływ człowieka na środowisko lub wzmacniające odporność gospodarki na presje środowiskowe.
Kluczowe kryteria oceny to innowacyjność oraz opłacalność ekonomiczna.
Opis:  
Organizatorem programu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Cel programu: podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki poprzez wsparcie wdrożenia projektów w zakresie nowoczesnych technologii energetycznych, ukierunkowanych na rozwój bezemisyjnej energetyki, bezemisyjnego przemysłu, jak również rozwiązań systemowych pozwalających na uzyskanie maksymalnej efektywności wytwarzania, zagospodarowania oraz wykorzystania energii.
Nabór wniosków składa się z dwóch etapów:
Etap I Preselekcja – nabór i ocena skróconych fiszek projektowych.
Etap II Selekcja – ocena pełnych wniosków o dofinansowanie (WoD_W) prowadzona dla projektów, których fiszki na etapie preselekcji uzyskały ocenę pozytywną.
Termin składania wniosków:
31 maja 2021
Źródło / Więcej informacji:  
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/nowa-energia/ogloszenie-o-naborze/
Kontakt:  
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Żanna Białek
Koordynator programu, Zastępca Kierownika Wydziału Innowacji
T: 22 45 95 974
Klaudia Zyska
Koordynator obszaru Produkcja, transport, magazynowanie i wykorzystanie wodoru
T: 22 45 95 971

Ważne WSPARCIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII ENERGETYCZNYCH
Wysokość wsparcia Pożyczka: do 85% kosztów kwalifikowanych z możliwością uzyskania premii innowacyjnej w wysokości do 20% kapitału wypłaconej pożyczki, ale nie więcej niż 10.000.000 zł, pomniejszającej kwotę kapitału pożyczki do spłaty.
Budżet programu 300.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Wnioskodawca
  • MŚP
  • Duża firma
Rodzaj wsparcia
  • pożyczka

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}