AKTUALNOŚCI

25 mln zł na transformację firm – konkurs “Przemysł 4.0”

Obraz Gerd Altmann z Pixabay
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła pilotaż konkursu “Przemysł 4.0 “. Małe i średnie firmy, które prowadzą działalność produkcyjną na terytorium Polski będą mogły ubiegać się o granty do 800.000. zł. Całkowity budżet konkursu to 25.000.000 zł.
Obligatoryjny wkład własny wynosi min. 15 proc. Podstawą wzięcia udziału w konkursie jest posiadanie “mapy drogowej”, czyli planu wdrożenia zmian w przedsiębiorstwie w zakresie cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji.
Wnioski będzie można składać w dniach 15-30 czerwca 2021 r.
Program jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
Celem pilotażu jest przygotowanie małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych do wdrożenia kompleksowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 oraz wprowadzenie w życie wybranych obszarów działań w zakresie integracji inteligentnych maszyn, systemów oraz wprowadzania zmian w procesach produkcyjnych mających na celu zwiększanie wydajności wytwarzania i możliwości elastycznych zmian asortymentu.
Otrzymane dofinansowanie można przeznaczyć na:
– usługę polegającą na opracowaniu “mapy drogowej” (refundacja kosztów),
– usługi doradcze związane z jej wdrożeniem,
– zakup maszyn i urządzeń koniecznych do wprowadzenia w życie wybranego obszaru transformacji,
– nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.
Kluczowe dla realizacji projektu jest opracowanie “mapy drogowej”, która ma być całościowym planem transformacji firmy. Tylko odpowiednio zaplanowany, z udziałem specjalistów od technologii Przemysłu 4.0, proces zmian może przynieść oczekiwane rezultaty.
Zakres minimalny dokumentu został określony w dokumentacji do naboru. Koszty “mapy drogowej”, pomimo tego, że będą musiały być przez przedsiębiorcę poniesione przed złożeniem wniosku, będą mogły być zrefundowane do wysokości 100 tys. zł z środków grantu.
Aby skorzystać z dofinansowania firma musi m.in. prowadzić działalność produkcyjną na terytorium Polski, a także przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym (w terminie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku) osiągnąć przychody ze sprzedaży nie niższe niż 2 mln zł.
Technologie, które mogą otrzymać dofinansowanie to:
– Big Data oraz działania związane z analizą danych,
– roboty przemysłowe,
– przemysłowy internet rzeczy,
– integracja technologii informatycznych i operacyjnych (IT/OT) i tworzenie systemów cyber-fizycznych (CPS),
– cyberbezpieczeństwo,
– chmura obliczeniowa,
– wirtualna i rozszerzona rzeczywistość,
– sztuczna inteligencja,
– blockchain oraz druk addytywny (druk 3D).
Fundusze unijne oraz środki krajowe przeznaczamy na inwestycje, które odpowiadają na bieżące wyzwania gospodarki. Jednym z głównych wyzwań przedsiębiorców jest dziś dostosowanie się do funkcjonowania w warunkach pandemii oraz uodpornienie się na podobne kryzysy w przyszłości. Konkurs Przemysł 4.0 to ogromna szansa na zrewolucjonizowanie dotychczasowego sposobu funkcjonowania przedsiębiorstw – powiedziała Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.
Dzięki przedsiębiorcom, którzy mają świadomość, jakie korzyści niesie digitalizacja i automatyzacja, Polska staje się coraz szybciej rozwijającym się rynkiem cyfrowym. Chcąc zmotywować przedsiębiorców do jeszcze większego zaangażowania w ten proces, zachęcamy ich do udziału w takich projektach jak “Przemysł 4.0” – mówi Robert Tomanek, wiceminister rozwoju, pracy i technologii.
Automatyzacja i robotyzacja są niekwestionowanymi trendami, które w najbliższych latach będą coraz bardziej dominujące. Z doświadczenia Agencji wynika, że działania związane z wprowadzaniem do firm innowacji, nowych technologii, czy zwiększeniem poziomu cyfryzacji cieszą się ogromnym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorców. Nasi beneficjenci wykorzystują szanse, które dają im możliwość wprowadzenia zmian w ich firmach w kierunku nowoczesnego rozwoju. Spodziewamy się dużego zainteresowania pilotażem Przemysł 4.0 i mamy nadzieję, że doczeka się on wielu kontynuacji – dodała Małgorzata Oleszczuk, prezes PARP.
Szczegóły dotyczące naboru wniosków znajdują się na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, gov.pl.

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}