OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE

Azbest

Obraz Karolina Grabowska z Pixabay
POSTĘPOWANIE Z WYROBAMI ZAWIERAJĄCYMI AZBEST
Konkurs przewiduje wsparcie następujących zadań:
Blok 2 – działania edukacyjno-informacyjne.
1. Zorganizowanie spotkania/seminarium/konferencji.
2. Promocja działań w prasie lokalnej/regionalnej, w Internecie i w lokalnej/regionalnej rozgłośni radiowej.
3. Opracowanie i rozprowadzenie wśród dzieci i młodzieży/ mieszkańców/ urzędników/ przedsiębiorców z terenu gminy/ powiatu/ województwa materiałów edukacyjnych, informacyjnych.
Blok 3 – inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest.
1. Wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest wraz z warstwą obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego i wprowadzeniem tych danych do Bazy Azbestowej.
2. Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest wraz z warstwą obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego i wprowadzeniem tych danych do Bazy Azbestowej.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Wysokość wsparcia: maks. 80%.
Wkład własny: min. 20%.
Czas trwania projektu: do 15.10.2022.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Jednostki samorządu terytorialnego (JST) wszystkich szczebli.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Zadania dotyczące prawidłowego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest.
Blok 2 – działania edukacyjno-informacyjne.
1. Zorganizowanie spotkania/seminarium/konferencji.
2. Promocja działań w prasie lokalnej/regionalnej, w Internecie i w lokalnej/regionalnej rozgłośni radiowej.
3. Opracowanie i rozprowadzenie wśród dzieci i młodzieży/ mieszkańców/ urzędników/ przedsiębiorców z terenu gminy/ powiatu/ województwa materiałów edukacyjnych, informacyjnych.
Blok 3 – inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest.1. Wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest wraz z warstwą obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego i wprowadzeniem tych danych do Bazy Azbestowej.
2. Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest wraz z warstwą obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego i wprowadzeniem tych danych do Bazy Azbestowej.
Opis:  
Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.
Konkurs jest organizowany w ramach „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”.
Wybrane JST powinny:
– aktualizować dane o ilości użytkowanych wyrobów zawierających azbest i ilości unieszkodliwianych odpadów zawierających azbest przez cały okres realizacji Programu;
–  brać czynnie udział w szkoleniu e-learningowym dostępnym pod adresem www.azbestinspektor.gig.eu
JST ma możliwość zlecenia zadania wykonawcy przy zachowaniu  zasad transparentności i konkurencyjności w  jego wyborze.
Termin składania wniosków:
Przewidywany termin składania wniosków:
31 marca 2022
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/finansowanie-usuwania-azbestu1
Kontakt:  
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Izabela Drelich-Sikorska
T: 22 411 98 74
izabela.drelich-sikorska@mrpit.gov.pl

Ważne POSTĘPOWANIE Z WYROBAMI ZAWIERAJĄCYMI AZBEST
Wysokość wsparcia maks. 80%.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}