AKTUALNOŚCI

Dyplom z marzeń 2021 – konkurs dla lokalnych organizacji pozarządowych

Źródło: Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, fep.lodz.pl.
Trwa nabór wniosków w ramach programu „Dyplom z marzeń” oferującego lokalnym organizacjom pozarządowym oraz grupom nieformalnym pełnienie roli Partnera w Programie Stypendiów Pomostowych. Celem programu jest wspieranie zdolnych maturzystów ze wsi i małych miejscowości. Konkurs skierowany jest do organizacji, które prowadzą już programy stypendialne dla swoich społeczności lokalnych lub są gotowe wkrótce takie uruchomić. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 23 kwietnia 2021 r.
Konkurs Dyplom z Marzeń ma na celu wyłonienie organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, które dotąd nie brały udziału w Programie Stypendiów Pomostowych i chciałyby zostać Partnerami jego XX edycji.
Uczestnicząc w Programie, organizacja może rekomendować kandydatów do stypendiów, dając młodym ludziom niepowtarzalną szansę zaistnienia w rozbudowanym, ogólnopolskim programie stypendialnym.
W jego ramach maturzyści mogą otrzymać stypendium na I rok studiów, w wysokości 7000 zł, wypłacane w ratach przez 10 miesięcy roku akademickiego.
Wkład finansowy organizacji wynosi od 9% kosztu stypendium w przypadku organizacji zlokalizowanych na wsi lub w miastach do 20 tys. mieszkańców (przy dofinansowaniu Fundacji Wspomagania Wsi), do 25% kosztu stypendium dla organizacji zlokalizowanych na terenie miejscowości powyżej 20 tys. mieszkańców. Pozostałą część fundują Partnerzy finansujący program.
W ramach Programu Stypendiów Pomostowych stypendysta, poza stypendium na I rok studiów, ma szansę uzyskać pomoc na kolejne lata studiów.
Na stypendystów osiągających dobre wyniki w nauce czekają stypendia naukowe na starsze lata studiów, stypendia doktoranckie, językowe, a także dofinansowanie na studia zagraniczne czy oferty staży zagranicznych, już bez udziału finansowego OL.
Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć tutaj.
Dodatkowe informacje można uzyskać również pod numerem telefonu: 789 204 896 lub pisząc na adres e-mail: fep@fep.lodz.pl
Konkurs jest wspólnym przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Fundacji Wspomagania Wsi i Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości. Program jest realizowany przy współpracy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Centrum im. Profesora Bronisława Geremka oraz Fundacji Stocznia.
Konkursem i całym Programem Stypendiów Pomostowych zarządza Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

Źródło: Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, fep.lodz.pl.

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}