POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, SENIORZY, ZASOBY LUDZKIE

Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 2

POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA OSÓB STARSZYCH I ICH OPIEKUNÓW
W ramach naboru można uzyskać wsparcie polegające na inkubowaniu nowatorskich rozwiązań, które będą odpowiadać na jedno z trzech, następujących wyzwań:
1. Projektowanie własnej starości – w jaki sposób, samodzielnie czy z pomocą rodziny/opiekunów, włączać się w życie społeczne w sferze zawodowej, kulturalnej i lokalnej, jak poprawić jakość codziennego życia.
2. Społeczne sieci wsparcia – jak uruchamiać lokalne i sąsiedzkie sieci wsparcia na rzecz osób starszych, by zmniejszać poczucie osamotnienia i zwiększać dobrostan.
3. Uspołecznienie instytucji – w jaki sposób instytucje mogą bardziej podmiotowo traktować osoby starsze, jak wprowadzać wysokiej jakości usługi, jak partycypacyjnie projektować usługi społeczne, kulturalne i zdrowotne oraz ułatwiać dostęp do nich.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Wysokość wsparcia: 100%, maks. 50.000 zł.
Wkład własny: 0%.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Osoby indywidualne i grupy nieformalne, podmioty prywatne i podmioty publiczne, w tym organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne oraz firmy.
Z pomysłem mogą zgłaszać się:
–  co najmniej dwie osoby fizyczne,
– co najmniej dwie osoby fizyczne we współpracy z instytucją/firmą/organizacją,
– instytucja/firma/organizacja delegująca swojego pracownika,
– partnerstwa instytucji/firm/organizacji (lider i partnerzy) wskazujące osoby reprezentujące partnerstwo.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Inkubowanie nowatorskich rozwiązań, które będą odpowiadać na jedno z trzech, następujących wyzwań:
1. Projektowanie własnej starości – w jaki sposób, samodzielnie czy z pomocą rodziny/opiekunów, włączać się w życie społeczne w sferze zawodowej, kulturalnej i lokalnej, jak poprawić jakość codziennego życia.
2. Społeczne sieci wsparcia – jak uruchamiać lokalne i sąsiedzkie sieci wsparcia na rzecz osób starszych, by zmniejszać poczucie osamotnienia i zwiększać dobrostan.
3. Uspołecznienie instytucji – w jaki sposób instytucje mogą bardziej podmiotowo traktować osoby starsze, jak wprowadzać wysokiej jakości usługi, jak partycypacyjnie projektować usługi społeczne, kulturalne i zdrowotne oraz ułatwiać dostęp do nich.
Poszukiwane są pomysły, które:
– prowadzą do powstania nowych produktów i usług;
– ulepszają istniejące rozwiązania;
– nie były jeszcze realizowane w Polsce.
Opis:  
Realizatorami projektu są PCG Polska oraz Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).
Cel: wypracowanie i przetestowanie innowacyjnych rozwiązań (usług i produktów), służących poprawie jakości życia osób starszych (60+) i ich opiekunów w ramach zaproponowanych inicjatyw oddolnych, w celu włączenia społecznego, integracji społecznej oraz zawodowej tych grup.
W ramach naboru wniosków dofinansowane zostaną 54 projekty.
Projekty wybrane do dofinansowania mogą liczyć na:
– dofinansowanie na testowanie rozwiązania w wysokości do 50.000 zł;
– wsparcie ekspertów o wartości od 5 do 30.000 zł;
– profesjonalną promocję o wartości ponad 19.000 zł;
– indywidualną pracę nad rozwojem pomysłu z tutorem;
– udział w targach, warsztatach, spotkaniach i pitchingach.
Termin składania wniosków:
22 kwietnia – 10 maja 2021
Źródło / Więcej informacji:  
https://sieciwsparcia.pl
Kontakt:  
Zespół projektowy Generatora Innowacji. Sieci Wsparcia 2
T: 42 2908 230
sieciwsparcia@pcgpolska.pl

Ważne POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA OSÓB STARSZYCH I ICH OPIEKUNÓW
Wysokość wsparcia 100%, maks. 50.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
 • Tak
Partner zagraniczny
 • Nie
Finansowanie
 • zaliczka
Wnioskodawca
 • Osoba fizyczna
 • MŚP
 • Duża firma
 • NGO
 • Kościół
 • Związek JST
 • Spółdzielnia socjalna
 • Szkoła
Rodzaj wsparcia
 • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}