AKTUALNOŚCI

Nabór w ramach Inkubatora wniosków LIFE 2021

Do 4 sierpnia br. trwa drugi nabór wniosków do „Inkubatora wniosków LIFE” w ramach programu priorytetowego „Współfinansowanie Programu LIFE”. Organizatorem naboru jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). 
Nowa edycja Inkubatora przewiduje zwiększenie dofinansowania z 50.000 zł do 80.000 zł.
Rozszerzony został także katalog Beneficjentów i dodano wymóg współpracy międzynarodowej oraz innowacyjnego charakteru dla większości projektów (wyjątkiem są m.in. projekty z zakresu ochrony przyrody).
Zwiększenie kwoty dofinansowania do 80.000 zł powinno zmobilizować zainteresowane podmioty do przygotowania dużych, ambitnych projektów, które będą mogły skutecznie konkurować z projektami z innych krajów Europy.
„Inkubator wniosków LIFE” stanowi element programu „Współfinansowanie Programu LIFE” i umożliwia otrzymanie dofinansowania prac związanych z przygotowaniem wniosku do Programu LIFE, który zostanie złożony do KE.
Maksymalnie można uzyskać 80.000 zł, lecz nie więcej niż 0,6% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia LIFE, którego dotyczy wniosek.
Wnioski o wsparcie mogą składać wszystkie podmioty mogące skorzystać z LIFE, poza państwowymi jednostkami budżetowymi, dla których NFOŚiGW przygotował inną formę wsparcia.
Więcej informacji o „Inkubatorze wniosków LIFE”  można znaleźć na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, nfosigw.gov.pl.

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}