AKTUALNOŚCI

Trwa nabór wniosków do programu SOWA

Źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki, gov.pl.
W ramach naboru poszukiwane są instytucje zajmujące się działalnością edukacyjną i kulturalną, które zechcą w partnerstwie z Centrum Nauki Kopernik udostępniać publiczności interaktywne wystawy związane z nauką i prowadzić programy edukacyjne dla społeczności lokalnej. Wnioski mogą składać jednostki samorządu terytorialnego oraz inne zainteresowane instytucje działające w miastach do 150.000 mieszkańców. Ostateczny termin przesyłania wniosków upływa 24 czerwca 2021 r.
SOWA to inicjatywa Ministra Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik, która pomoże budować zaangażowanie w naukę i jej społeczne rozumienie.
Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności (SOWA) mają powstać w 32 miejscowościach i działać przy instytucjach, takich jak domy kultury, biblioteki, muzea. Będą czerpać z najlepszych doświadczeń edukacyjnych i wystawienniczych Kopernika.
Każda SOWA zostanie nieodpłatnie wyposażona w wystawę (15-18 eksponatów), zestawy do prowadzenia warsztatów edukacyjnych oraz pakiet programów edukacyjnych, przygotowanych przez Centrum Nauki Kopernik.
Instytucje będą także zaproszone do udziału w programach realizowanych przez Kopernika, takich jak Klub Młodego Odkrywcy czy program edukacji kosmicznej realizowany wspólnie z Europejską Agencją Kosmiczną.
W przyszłości może powstać również sieć współpracy, służąca wspólnym działaniom i wymianie doświadczeń.
Wyniki naboru zostaną ogłoszone 6 września 2021 r.
Więcej informacji o inicjatywie „SOWA” oraz naborze wniosków można znaleźć na stronie Centrum Nauki Kopernik.

Źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki, gov.pl.

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}