AKTUALNOŚCI

XX edycja Stypendiów Pomostowych

Źródło: Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, www.fep.lodz.pl.
W dniach 1 lipca – 16 sierpnia br. odbędzie się nabór wniosków w ramach XX edycji Programu Stypendiów Pomostowych. Na zdolnych, ambitnych maturzystów 2021, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne, czeka ponad 500 stypendiów pomostowych na I rok studiów. Roczna wysokość stypendium to 7.000 zł. Organizatorem programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.
“Stypendia Pomostowe” to ogólnopolski, rozbudowany program stypendialny dla studentów na pierwszy rok i dalsze lata studiów. O stypendia na I rok mogą ubiegać się tegoroczni maturzyści ze wsi i małych miejscowości, osiągający dobre wyniki w nauce i pochodzący z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną studia dzienne w akademickich uczelniach publicznych.
Poza tym młodzi ludzie ubiegający się o stypendium powinni spełniać jeden z czterech warunków:
– pochodzić z rodziny byłego pracownika PGR,
lub
– być finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej,
lub
– pochodzić z rodziny wielodzietnej albo być wychowankami rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka,
lub
– posiadać rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej.
Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 7000 zł i jest wypłacane w ratach przez 10 miesięcy roku akademickiego. Po pierwszym roku stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce, mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię, stypendiów doktoranckich.
Uczestnicy programu mogą również brać udział w warsztatach, szkoleniach i konferencjach rozwijających ich kompetencje ułatwiające wejście na rynek pracy i budowanie późniejszej kariery zawodowej.
W roku akademickim 2021/22 blisko 1000 studentów otrzyma stypendia oraz możliwość udziału w warsztatach i stażach, w tym ponad 500 studentów otrzyma stypendia na I rok studiów.
Rekrutacja do programu przebiegać będzie on-line na stronie:
http://www.stypendia-pomostowe.pl
Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 1 lipca do 16 sierpnia 2021 r., do godz. 16.00.
Opis programu na naszej stronie internetowej znajduje się tutaj.
„Stypendia Pomostowe” są jedną z największych pozarządowych inicjatyw stypendialnych w Polsce. Dotychczas, w ramach programu, przyznano ponad 25 tysięcy różnego rodzaju stypendiów, w tym ponad 17 tysięcy na pierwszy rok studiów. Na realizację dziewiętnastu edycji programu jego Partnerzy przeznaczyli ponad 123 miliony zł. Programem zarządza Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości. Autorem i Partnerem Strategicznym Programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.

Źródło: Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, fep.lodz.pl.

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}