26,2 C
Warszawa
środa, 27 września, 2023

Równać Szanse – Małe Granty

Celem konkursu jest wsparcie projektów, które będą rozwijały kompetencje społeczne i emocjonalne młodych ludzi z małych miejscowości. Uczestnikami projektów jest młodzież w wieku od 13 do 19 lat z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). Preferowane są  projekty mające dodatkowe finansowanie w wysokości co najmniej 20% wartości projektu (z innych źródeł lub w formie własnego wkładu finansowego).
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
SZKOLENIA I DORADZTWO
Finansowanie:
ZALICZKA
Wysokość wsparcia:
80-100%, maks. 12.000 zł.
Wkład własny:
Preferowane są  projekty mające dodatkowe finansowanie w wysokości co najmniej 20% wartości projektu (z innych źródeł lub w formie własnego wkładu finansowego).
Czas trwania projektu:
maks. 6 miesięcy, realizacja w okresie: 01.01–31.07.2024.
Sześciomiesięczny okres realizacji projektu musi przewidywać działania prowadzone we wszystkich 6 następujących po sobie miesiącach (projekt nie może przewidywać przerwy w prowadzonych działaniach).
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
Podmioty ze wsi i miast do 20.000 mieszkańców, tj.:
– organizacje pozarządowe, zarejestrowane (w formie stowarzyszeń lub fundacji) w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez starostów;
– powiatowe, miejskie i gminne domy kultury;
– powiatowe, miejskie i gminne biblioteki publiczne;
– ochotnicze straże pożarne (OSP);
– koła gospodyń wiejskich wpisane do rejestru Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) lub KRS bądź ewidencji prowadzonej przez starostów.
O dotację nie mogą ubiegać się:
– szkoły i muzea,
– podmioty realizujące projekty w ramach Konkursu Duże Granty Programu Równać Szanse 2023,
– podmioty mające siedzibę w miejscowościach powyżej 20.000 mieszkańców, nawet jeśli ich projekty zakładają działania na terenach wiejskich i w małych miastach do 20.000 mieszkańców.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Projekty rozwijające kompetencje społeczne i emocjonalne młodych ludzi z małych miejscowości.
Uczestnikami projektów jest młodzież w wieku od 13 do 19 lat (uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców).
Cyklicznymi działaniami powinna zostać objęta grupa co najmniej 12 tych samych uczestników przez co najmniej 6 miesięcy realizacji projektu (zalecana liczba osób w grupie to 12-20 osób).
Realizowane projekty muszą:
– włączać młodych ludzi do działań już na etapie planowania, tak aby stali się aktywnymi twórcami, uczestnikami i bezpośrednimi realizatorami projektu;
– dać młodym ludziom przestrzeń do działania, realizacji ich pasji i zainteresowań;
– uwzględniać ważne miejsce w projekcie dla każdego uczestnika;
– tworzyć spójną ofertę cyklicznych działań prowadzonych samodzielnie przez młodych ludzi, w których weźmie udział grupa co najmniej 10 uczestników;
– włączać partnerów w działania młodych ludzi (współpraca przy realizacji projektu z różnymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami samorządowymi, rodzicami, lokalnym biznesem, szkołami);
– komponent szkoleniowy nie powinien przeważać nad działaniami, których bezpośrednimi realizatorami jest młodzież. Dobrą praktyką jest, by warsztaty i szkolenia były jedynie wprowadzeniem do samodzielnych działań młodzieży i odbywały się na początku realizacji projektu;
– w miarę możliwości prowadzić rekrutację grupy w sposób zapewniający różnorodność płci, wieku, miejsca zamieszkania, klasy szkolnej, itp. Zalecane jest, aby liczba uczestników projektu chodzących do tej samej klasy szkolnej nie przekroczyła połowy grupy projektowej.
Informacje dodatkowe:
Organizatorem konkursu jest Fundacja Civis Polonus.
Konkurs Małe Granty jest organizowany w ramach Programu Równać Szanse 2023 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Misją programu Równać Szanse jest wyrównywanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie.
Cel: rozwój kompetencji społecznych i emocjonalnych młodzieży z małych miejscowości, które ułatwią jej dobry start w dorosłe życie.
Dzięki aktywnemu udziałowi w projekcie młodzi ludzie mają:
– poznać swoje możliwości i uwierzyć w siebie;
– potrafić kierować swymi działaniami i odpowiedzialnie podejmować decyzje;
– znać i rozumieć otoczenie społeczne w którym żyją;
– potrafić nawiązywać współpracę z innymi osobami i rozwijać z nimi dobre relacje.
Formy wsparcia:
– szkolenie i doradztwo na etapie składania wniosków,
– granty do 12.000 zł na realizację 6-miesięcznych projektów,
– szkolenia i doradztwo dla koordynatorów projektów,
– wizyty w miejscu realizacji działań,
– gadżety dla uczestników projektów.
Wydatki na zakup sprzętu nie mogą przekraczać 25% wnioskowanej kwoty.
“Koszty obsługi projektu” (telefon, poczta, koszty obsługi konta bankowego, dojazdy na obowiązkowe szkolenia koordynatorów przed realizacją projektu) mogą wynosić maks. 10% wnioskowanej kwoty.
Jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek w konkursie.
Termin składania wniosków: 
9 października 2023
Źródło / Więcej informacji:
Strona programu
Kontakt

Temat: KOMPETENCJE SPOŁECZNE I EMOCJONALNE MŁODYCH LUDZI
Wysokość wsparcia: 80-100%, maks. 12.000 zł.
Wnioskowanie przez internet:
  • Tak
Partner zagraniczny:
  • Nie
Finansowanie:
  • zaliczka
Wnioskodawca:
  • Gmina
  • NGO
  • Dom kultury
  • Powiat
  • Koło gospodyń wiejskich
  • Ochotnicza straż pożarna
Rodzaj wsparcia:
  • dotacja

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

40,043PolubieńLubię
698ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze