AKTUALNOŚCI

Dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych w firmach

Do 28 maja br. trwa nabór wniosków o dofinansowanie pn. „Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej”. Wsparcie z Funduszy Europejskich skierowane jest dla projektów/inwestycji polegających na budowie nowych lub przebudowie obecnych jednostek wytwarzania energii elektrycznej wykorzystujących energię promieniowania słonecznego (powyżej 2 MWe) dla przedsiębiorstw.
Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów to 80 mln zł (z możliwością zwiększenia tej kwoty). Nabór wniosków prowadzony jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 – Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej.
Dofinansowanie może być udzielone przedsiębiorcy – wytwórcy energii z odnawialnych źródeł energii (forma prawna – kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 019, kod 120, kod 121, kod 023, kod 124, kod 140).
Zgodnie z kryteriami wyboru projektów, preferowane będą projekty najbardziej zaawansowane w zakresie prac przygotowawczych i najbardziej efektywne pod kątem przewidywanych rezultatów inwestycji i jej kosztów finansowych.
Niezbędne dokumenty, w tym Regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej NFOŚiGW.
Nowe źródło energii w przedsiębiorstwach o wysokim stopniu energochłonności w postaci instalacji fotowoltaicznych pozwoli znacznie obniżyć wydatki na energię elektryczną oraz zmniejszyć wpływ na środowisko poprzez ograniczenie emisji CO2.
Obok wsparcia finansowego, na które mogą liczyć przedsiębiorcy, niezmiernie istotna jest możliwość uzyskania wsparcia doradczego przy realizacji tego typu inwestycji. Niezbędne informacje o bezpłatnych poradach i szkoleniach znajdują się na stronie Projektu Doradztwa Energetycznego.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}