NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH, TRANSPORT

Innowacyjne Drogi Samorządowe

POPRAWA JAKOŚCI DRÓG SAMORZĄDOWYCH
Wsparcie przewidziane w ramach programu obejmuje:
1. Uzyskanie tytułu Ambasadora w programie Innowacyjne Drogi Samorządowe.
2. Możliwość bezpłatnego udziału w szkoleniach i konferencjach ORLEN Asfalt.
3. Wsparcie merytoryczne w zakresie wskazania rozwiązań technologicznych.
4. Możliwość zakupu produktów oferowanych przez ORLEN Asfalt sp. z o.o. na preferencyjnych, uzgodnionych warunkach.

Rodzaj wsparcia: NAGRODA HONOROWA
NAGRODA RZECZOWA
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może wziąć udział ?  
Jednostki samorządu terytorialnego (JST) oraz jednostki organizacyjne podległe JST zarządzające drogami oraz realizujące inwestycje drogowe na podległym im obszarze.
Opis:  
Organizatorem programu jest firma ORLEN Asfalt sp. z o.o.
Cele:
1. Rozwój dróg samorządowych (gminnych, powiatowych, wojewódzkich) w Polsce.
2. Poprawa jakości dróg samorządowych w Polsce poprzez stosowanie nowoczesnych nawierzchni z wykorzystaniem asfaltów modyfikowanych.
3. Popularyzacja innowacyjnych technologii budowy dróg samorządowych m.in. poprzez zastosowanie asfaltów wysokomodyfikowanych.
Wsparcie przewidziane w ramach programu obejmuje:
1. Uzyskanie tytułu Ambasadora w programie Innowacyjne Drogi Samorządowe.
2. Możliwość bezpłatnego udziału w szkoleniach i konferencjach ORLEN Asfalt.
3. Wsparcie merytoryczne w zakresie wskazania rozwiązań technologicznych.
4. Możliwość zakupu produktów oferowanych przez ORLEN Asfalt sp. z o.o. na preferencyjnych, uzgodnionych warunkach.
Termin składania wniosków:
nabór ciągły
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.innowacyjnedrogi.pl
Kontakt:  
ORLEN Asfalt sp. z o.o.
ul. Łukasiewicza 39
09-400 Płock
T: +48 24 256 99 22
Wojciech.Jablonski2@orlen.pl

Ważne POPRAWA JAKOŚCI DRÓG SAMORZĄDOWYCH
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
Rodzaj wsparcia
  • nagroda

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}