EDUKACJA I MŁODZIEŻ, INICJATYWY MŁODZIEŻOWE, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE

Młodzieżowy Fundusz Klimatyczny

GRANTY DLA MŁODZIEŻOWYCH AKTYWISTÓW KLIMATYCZNYCH
Program wspiera działania, które:
– popularyzują aktualną wiedzę na temat zmian klimatu,
– upowszechniają rzetelne analizy i raporty o ekologicznych, społecznych i ekonomicznych konsekwencjach tychże zmian,
– angażują społeczności lokalne i wzmacniają działania młodych osób na rzecz ochrony klimatu.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Wysokość wsparcia: 100%, maks. 1.000 zł.
Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: od podpisania umowy do 31.12.2021.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Lokalne, co najmniej trzyosobowe, młodzieżowe grupy nieformalne złożone z aktywistów klimatycznych.
Co najmniej jeden członek grupy musi mieć skończonych 18 lat.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Działalność grupy – np.: organizacja warsztatów, wyjazdów, spotkań, dyskusji, kampanii informacyjnych, blogów, audycji, pokazów, przeglądów, happeningów, etc.
Dofinansowanie można uzyskać na działania, które:
– popularyzują aktualną wiedzę na temat zmian klimatu,
– upowszechniają rzetelne analizy i raporty o ekologicznych, społecznych i ekonomicznych konsekwencjach tychże zmian,
– angażują społeczności lokalne i wzmacniają działania młodych osób na rzecz ochrony klimatu.
Opis:  
Organizatorem programu jest Fundacja im. Stefana Batorego.
Fundusz skierowany jest do młodych aktywistek i aktywistów klimatycznych, szczególnie (choć nie tylko) z mniejszych miast i miejscowości.
Koszty kwalifikowalne: koszty niezbędne do realizacji działań – np. przejazdy, opłaty za internet, telefon, koszty materiałów biurowych, plastycznych, produkcji materiałów audiowizualnych, licencji, etc.
Termin składania wniosków:
nabór ciągły
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.batory.org.pl/programy-dotacyjne/mlodziezowy-fundusz-klimatyczny
Kontakt:  
Agnieszka Zowczak,
azowczak@batory.org.pl
Alina Wasilewska
awasilewska@batory.org.pl

Ważne GRANTY DLA MŁODZIEŻOWYCH AKTYWISTÓW KLIMATYCZNYCH
Wysokość wsparcia 100%, maks. 1.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}