EDUKACJA I MŁODZIEŻ, IT, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

Nauczyciel Jutr@

Obraz Steve Riot z Pixabay
KONKURS DLA NAUCZYCIELI
Celem konkursu jest wyłonienie laureatów, którzy w swojej pracy wyróżniają się:
1. Otwartą postawą na prowadzenie zajęć z uczniami w oparciu o nowoczesne, angażujące metody nauczania, zgodne z potrzebami młodych ludzi wychowywanych w świecie cyfrowym.
2. Dążeniem do podnoszenia swoich kompetencji, w tym kompetencji cyfrowych  i wykorzystaniem przy tym nowych technologii lub e-zasobów edukacyjnych, aby prowadzić bardziej nowoczesne, ciekawe i angażujące lekcje dla uczniów.

Rodzaj wsparcia: NAGRODA RZECZOWA
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może wziąć udział ?  
Zgłoszenia mogą przesyłać czynni zawodowo nauczyciele i nauczycielki ze szkół podstawowych, ponadpodstawowych, oraz placówek oświatowych.
Uczestników konkursu, jeśli sami nie zgłoszą swojego udziału, mogą zgłaszać również inni nauczyciele, dyrektorzy szkół lub placówek oświatowych, rodzice uczniów, uczniowie, przedstawiciele organów prowadzących lub nadzorujących szkoły lub placówki oświatowe, związki zawodowe, przedstawiciele instytucji i organizacji współpracujących ze szkołą lub placówką oświatową.
Opis:  
Organizatorem konkursu jest ZNP ZG Wydawnictwo „Głos Nauczycielski”.
Współorganizatorem konkursu oraz fundatorem nagród jest Fundacja Orange.
Konkurs towarzyszy konkursowi Nauczyciel Roku 2021.
Cel: wyłonienie laureatów, którzy w swojej pracy wyróżniają się:
1. Otwartą postawą na prowadzenie zajęć z uczniami w oparciu o nowoczesne, angażujące metody nauczania, zgodne z potrzebami młodych ludzi wychowywanych w świecie cyfrowym.
2. Dążeniem do podnoszenia swoich kompetencji, w tym kompetencji cyfrowych  i wykorzystaniem przy tym nowych technologii lub e-zasobów edukacyjnych, aby prowadzić bardziej nowoczesne, ciekawe i angażujące lekcje dla uczniów.
Nagrodą dla Nauczyciela Jutr@ jest inspirująca wizyta studyjna w szkole poza granicami Polski.
Termin składania wniosków:
10 września 2021
Źródło / Więcej informacji:  
https://glos.pl/nauczycieljutra
Kontakt:  
nauczycieljutra@glos.pl

Ważne KONKURS DLA NAUCZYCIELI
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
  • Gmina, powiat
  • NGO
  • Szkoła

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}