AKTUALNOŚCI

Rozstrzygnięto nabór wniosków o wsparcie dla gmin popegeerowskich

Obraz Gianni Crestani z Pixabay
Łącznie 340 mln zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostanie przekazane gminom, w których funkcjonowały przedsiębiorstwa państwowej gospodarki rolnej (tak zwane PGR-y). Rządowe wsparcie gminy przeznaczą na inwestycje.
Wsparcie gmin popegeerowskich z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to środki przeznaczone na sfinansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w gminach, w których funkcjonowały niegdyś państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (PGR-y). Dotacje będzie można przeznaczyć m.in. na budowę dróg, chodników, kanalizacji sanitarnej, obiektów użyteczności publicznej, obiektów sportowych czy świetlic.
W ramach programu wsparcia do województw: zachodniopomorskiego i warmińsko-mazurskiego (największych obszarów, gdzie występowały PGR-y) trafi po 47 mln zł. Środki trafią też do wszystkich pozostałych województw w Polsce.
Wykazy wniosków pozytywnie zakwalifikowanych do otrzymania dotacji znajdują się na stronach internetowych poszczególnych urzędów wojewódzkich.

Źródło: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, gov.pl.

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}