AKTUALNOŚCI

Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej. Termin zgłoszeń wydłużony do 30 czerwca br.

Do 30 czerwca br. wydłużony został termin zgłoszeń w konkursie Znak Jakości Ekonomii Społecznej. Konkurs organizowany jest już po raz czwarty. Głównym celem konkursu jest nagrodzenie i upowszechnienie podmiotów, które wyróżniają się w swoich działaniach społecznych i biznesowych.
– Przyznawany w ramach konkursu certyfikat stanowi potwierdzenie wysokiej jakości oferowanych produktów i usług, jest także doskonałym dowodem na społeczny charakter prowadzonej działalności. Nagradzane podmioty ekonomii społecznej nie koncentrują się na osiąganiu zysków, ale na zaspokajaniu potrzeb konkretnych adresatów swoich działań. Większość z tych podmiotów działa lokalnie, bazuje na zasobach lokalnej społeczności. To bardzo ważne mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.
Jak dodaje szefowa MRiPS, wyróżnione zostaną również jednostki samorządu terytorialnego działające na rzecz budowania silnych społeczności lokalnych, które wykorzystując potencjał ekonomii społecznej, z powodzeniem rozwiązują lokalne problemy społeczne.
Certyfikaty i statuetki przyznawane będą w pięciu kategoriach.
W jednej z kategorii zostaną także wybrane samorządy, które w sposób wyróżniający się wspierają ekonomię społeczną oraz propagują idee spójności i solidarności społecznej.
Kategoria I. Debiut roku.
Kategoria II. Najlepszy pracodawca
Kategoria III. Sukces rynkowy
Kategoria IV. Przedsięwzięcie PES współfinansowane ze środków zwrotnych EFS (Europejski Fundusz Społeczny)
Kategoria V. Społecznie odpowiedzialny samorząd
Oprócz certyfikatów na laureatów czekają atrakcyjne nagrody – pakiety wsparcia doradczo-szkoleniowego, filmy promocyjne, a także nagrody rzeczowe oraz finansowe. Każdy podmiot certyfikowany otrzyma pakiet doradczo – szkoleniowy oraz nagrody rzeczowe.
Termin przesyłania zgłoszeń w ramach konkursu został wydłużony do 30 czerwca br.
Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.
Konkurs odbywa się w ramach projektu realizowanego przez Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Źródło: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, gov.pl.

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}