AKTUALNOŚCI

Regiony będą zaangażowane we wdrażanie Krajowego Planu Odbudowy

Źródło: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, gov.pl.
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej podjęło decyzję o włączeniu samorządów województw w proces wdrażania Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Wartość inwestycji, w których wdrażanie będą zaangażowane regiony to 904 mln euro.
Samorządy będą zaangażowane w proces wdrażania w dwóch komponentach KPO: Odporność i konkurencyjność gospodarki oraz Zielona energia i zmniejszenie energochłonności.
Wiele z planowanych inwestycji w KPO jest kierowanych do regionów. Sektor samorządowy, obok sektora prywatnego i rządowego, jest trzecim najważniejszym sektorem zaangażowanym w realizację KPO. To  ważne by regiony były również zaangażowane we wdrażanie KPO. Taką decyzję podjęliśmy na Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz po rozmowach z resortami zaangażowany w prace nad KPO. Marszałkowie województw pozytywnie odnieśli się do naszej propozycji – podkreślił wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.
Samorządy województw będą zaangażowane we wdrażanie inwestycji dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w produkty, usługi, kompetencje i pracowników oraz kadry związane z rozszerzeniem działalności. Na te działania z KPO trafi 500 mln euro.
Zakładamy, ze każdy z regionów zostanie włączony w realizację tych inwestycji. Głównym adresatem wsparcia będą przedsiębiorstwa MŚP, które działają w sektorach najbardziej dotkniętych przez pandemię czyli między innymi z branży turystycznej, gastronomicznej czy kulturalnej – wyjaśnia wiceszef resortu funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.
Samorządy zostaną również włączone we wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego, na które z KPO zostanie przeznaczone 200 mln euro.
Przewidujemy, że regiony będą między innymi brać udział w konsultacjach dotyczących podziału środków i warunków udzielania dotacji pomiędzy gminy, pomagać przy organizacji naborów dla gmin czy odpowiadać za weryfikację dokumentów złożonych przez gminy i przekazywanie dotacji dla gmin – mówił wiceminister Buda.
Z KPO 204 mln euro zostanie skierowane na inwestycje w systemy oczyszczania ścieków oraz zaopatrzenie w wodę na terenach wiejskich. To również we wdrażanie tego obszaru KPO mają zostać włączone regiony.
Głównym zadaniem samorządów województw byłaby realizacja konkursów i wybór beneficjentów. Szczegółowy zakres zadań uzgodnimy w ramach dalszych prac – zaznaczył minister Buda.

Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, gov.pl.

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}