INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, TRANSPORT

Mój elektryk

Obraz Wolfgang Eckert z Pixabay
100.000.000 zł.
DOFINANSOWANIE ZAKUPU SAMOCHODÓW ZEROEMISYJNYCH
Celem programu jest uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia paliw emisyjnych w transporcie poprzez wsparcie zakupu/leasingu pojazdów zeroemisyjnych. Wnioski o dofinansowanie zakupu pojazdu zeroemisyjnego kategorii M1 mogą składać osoby fizyczne.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: REFUNDACJA
Budżet programu: 100.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: maks. 18.750 zł (27.000 zł w przypadku osoby fizycznej posiadającej kartę dużej rodziny).
Wkład własny: różnica pomiędzy ceną pojazdu a wysokością wsparcia.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Osoby fizyczne.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Zakup nowych pojazdów kategorii M1, wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania, lub energię elektryczną wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nim ogniwach paliwowych lub wyłącznie silnik, którego cykl pracy nie prowadzi do emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych.
Opis:  
Organizatorem programu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Cel: uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia paliw emisyjnych w transporcie poprzez wsparcie zakupu/leasingu pojazdów zeroemisyjnych.
Nowy pojazd zeroemisyjny = pojazd kategorii M1, który jest fabrycznie nowy i nie był przed zakupem zarejestrowany lub pojazd, zakupiony i zarejestrowany przez dealera samochodowego, importera lub firmę leasingową, z przebiegiem kilometrowym nie wyższym niż 50 km.
Koszt zakupu pojazdu zeroemisyjnego nie może przekroczyć 225.000 zł (nie dotyczy osoby fizycznej posiadającej kartę dużej rodziny).
Zakupiony w ramach przedsięwzięcia pojazd nie może być:
– wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej (w tym działalności rolniczej);
– wprowadzony do ewidencji środków trwałych wykorzystywanych w działalności gospodarczej.
Termin składania wniosków:
nabór ciągły do 30 września 2025 lub wcześniejszego wyczerpania środków
Źródło / Więcej informacji:  
Ogłoszenie o naborze wniosków
Kontakt:  
mojelektryk@nfosigw.gov.pl

Ważne DOFINANSOWANIE ZAKUPU SAMOCHODÓW ZEROEMISYJNYCH
Wysokość wsparcia maks. 18.750 zł (27.000 zł w przypadku osoby fizycznej posiadającej kartę dużej rodziny).
Budżet programu 100.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • refundacja
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}