21,4 C
Warszawa
piątek, 22 września, 2023

Rządowy Program Wspierania Rozwoju Międzynarodowych Domów Spotkań na lata 2021-30

Celem konkursu jest promowanie nawiązywania kontaktów między społeczeństwami w UE i poza nią, promowanie solidarności i zrozumienia międzykulturowego oraz upowszechnianie dziedzictwa narodowego Polaków i historii Polski.
Wnioski o wsparcie można składać w ramach następujących priorytetów:
Priorytet 1: Wsparcie istniejących międzynarodowych domów spotkań.
Priorytet 2: Wsparcie nowych międzynarodowych domów spotkań.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA (transze roczne)
Budżet naboru wniosków:
8.122.500 zł, w tym:
– 2024: 2.707.500 zł;
– 2025: 2.707.500 zł;
– 2026: 2.707.500 zł.
Wysokość wsparcia:
100%, maks. 1.500.000 zł (do 500.000 zł na każdy rok realizacji zadania).
Ścieżka 1b lub 2b: dofinansowanie nie może być większe niż 50% całości wnioskowanej dotacji.
Wkład własny:
0%.
Czas trwania projektu:
1.01.2024 – 31.12.2026.
Zadania nie mogą być realizowane w okresie krótszym niż 12 miesięcy.
Realizacja zadań trwających 12 miesięcy powinna obejmować 2 lata kalendarzowe (nie mogą one rozpoczynać się i kończyć w tym samym roku).
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
1. Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje).
2. Instytucje kościelne.
3. Spółdzielnie socjalne.
4. Koła gospodyń wiejskich.
5. Kluby sportowe oraz spółki akcyjne i spółki z o.o. non-profit działające na podstawie przepisów ustawy i sporcie.
W celu współpracy przy realizacji działań możliwe jest tworzenie grup partnerskich.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Priorytet 1: Wsparcie istniejących międzynarodowych domów spotkań.
Ścieżka 1a: Wsparcie działalności programowej istniejących międzynarodowych domów spotkań.
Ścieżka 1b: Wsparcie rozwoju instytucjonalnego istniejących międzynarodowych domów spotkań.
Priorytet 2: Wsparcie nowych międzynarodowych domów spotkań.
Ścieżka 2a: Wsparcie działalności programowej nowopowstających międzynarodowych domów spotkań.
Ścieżka 2b: Wsparcie rozwoju instytucjonalnego nowopowstających międzynarodowych domów spotkań.
Dofinansowane są jedynie działania mieszczące się w zakresie nieodpłatnej lub odpłatnej działalności pożytku publicznej (w granicach limitów określonych w art. 9 UoDPPioW).
Środki Programu nie mogą być wydatkowane na działalność gospodarczą.
Informacje dodatkowe:  
Instytucją Zarządzającą programem jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO).
Cel: promowanie nawiązywania kontaktów między społeczeństwami w UE i poza nią, promowanie solidarności i zrozumienia międzykulturowego, upowszechnianie dziedzictwa narodowego Polaków i historii Polski.
Realizacja projektu jest możliwa wspólnie z partnerami publicznymi lub prywatnymi.
Partnerstwo może być realizowane w formułach:
– partnerstwa publiczno-społecznego – podmioty uprawnione do ubiegania się o dotacje mogą w celu wspólnej realizacji zadań publicznych, tworzyć partnerstwa z jednostkami sektora finansów publicznych;
– partnerstwo prywatno-społeczne – partnerstwa mogą być tworzone także z podmiotami prywatnymi.
W ramach zadania możliwe jest zaangażowanie jednocześnie zarówno partnerów publicznych, jak i prywatnych.
Jeden wnioskodawca może złożyć jedną ofertę w ramach jednej lub równocześnie dwóch ścieżek w danym Priorytecie.
Wysokość środków na wydatki majątkowe nie może być większa niż 50% dotacji.
Termin składania wniosków: 
4 września – 9 października 2023
Źródło / Więcej informacji:
Ogłoszenie o naborze wniosków na stronie NIW-CRSO
Kontakt:
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO)
T: 601-901-327 , pn. – pt. w godz. 10:00-15:00
email:

Temat: GRANTY NA MIĘDZYNARODOWE DOMY SPOTKAŃ
Wysokość wsparcia: 100%, maks. 1.500.000 zł (do 500.000 zł na każdy rok realizacji zadania). Ścieżka 1b lub 2b: dofinansowanie nie może być większe niż 50% całości wnioskowanej dotacji.
Budżet naboru wniosków: 8.122.500 zł.
Wnioskowanie przez internet:
  • Tak
Partner zagraniczny:
  • Nie
Finansowanie:
  • zaliczka
Wnioskodawca:
  • NGO
  • Kościół
  • Klub sportowy
  • Spółdzielnia socjalna
Rodzaj wsparcia:
  • dotacja

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

40,043PolubieńLubię
696ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze