AKTUALNOŚCI

Fundusze europejskie na szkolenia z dostępności – wkrótce nabór wniosków

W dniach 16-24 sierpnia br. odbędzie się nabór wniosków w ramach konkursu pn. „Dostępność szansą na rozwój – oferta dla operatorów”. Firmy, które otrzymają dofinansowanie zrealizują szkolenia z zakresu możliwości komercjalizacji technologii poprawiających jakość życia osób ze szczególnymi potrzebami. Organizatorem naboru wniosków jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
Konkurs jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Nabór wniosków ma na celu zachęcenie przedsiębiorców do inwestowania w rozwiązania w obszarze technologii asystujących i kompensacyjnych oraz uniwersalnego projektowania skierowanych do przedsiębiorców.
Wnioski o dotacje będą mogły składać następujące podmioty posiadające doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i doradztwa dla przedsiębiorców z zakresu działań innowacyjnych lub rozwojowych:
– przedsiębiorcy,
– podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego,
– podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju kapitału ludzkiego lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców,
– reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców,
– organizacje pracodawców,
– organizacje samorządu gospodarczego,
– organizacje związkowe.
Maksymalna wartość realizowanego projektu wynosi 4.000.000 zł. Maksymalne dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych projektu.
Więcej informacji na temat naboru wniosków można znaleźć na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Źródło: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, parp.gov.pl.

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}