AKTUALNOŚCI

Wyniki Konkursu Równać Szanse Małe Granty 2021

Znamy wyniki Konkursu Równać Szanse Małe Granty 2021. Celem konkursu jest wsparcie projektów, które będą rozwijały kompetencje społeczne i emocjonalne młodych ludzi z małych miejscowości. Dofinansowanie otrzymało 101 najlepszych projektów.
Wnioski o wsparcie mogły składać podmioty ze wsi i miast do 20.000 mieszkańców, tj.:
– organizacje pozarządowe, zarejestrowane (w formie stowarzyszeń lub fundacji) w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez starostów;
– powiatowe, miejskie i gminne domy kultury;
– powiatowe, miejskie i gminne biblioteki publiczne;
– Koła Gospodyń Wiejskich wpisane do rejestru Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub KRS bądź ewidencji prowadzonej przez starostów.
Grupą docelową realizowanych projektów jest młodzież w wieku od 13 do 19 lat z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców).
Szczegółowe informacje o wynikach Konkursu Równać Szanse Małe Granty 2021 można znaleźć na stronie Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży.

Źródło: Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży, pcyf.org.pl.

 

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}