BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, ENERGIA, FIRMY, OCHRONA ŚRODOWISKA

Nowa Energia III

700.000.000 zł.
WSPARCIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII ENERGETYCZNYCH
Nabór wniosków dotyczy następujących obszarów:
1. Inteligentne miasta energii.
2. Wielopaliwowe bloki z magazynami ciepła lub chłodu.
3. Stabilne bezemisyjne źródła energii.
4. Samowystarczalne klastry energetyczne.
Wnioski mogą składać przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.

Rodzaj wsparcia: POŻYCZKA
(na warunkach preferencyjnych lub rynkowych)
Budżet programu: 700.000.000 zł, w tym:
– Inteligentne miasta energii – do 150.000.000 zł;
– Wielopaliwowe bloki z magazynami ciepła lub chłodu – do 150.000.000 zł;
– Stabilne bezemisyjne źródła energii – do 250.000.000 zł;
– Samowystarczalne klastry energetyczne – do 150.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: Do 85% kosztów kwalifikowanych z możliwością uzyskania premii innowacyjnej w wysokości do 20% kapitału wypłaconej pożyczki, ale nie więcej niż 10 mln zł, pomniejszającej kwotę kapitału pożyczki do spłaty.
Wkład własny: min. 15%
Czas trwania projektu: do 31.12.2025.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Nowa Energia” dotyczy następujących obszarów:
1. Inteligentne miasta energii.
2. Wielopaliwowe bloki z magazynami ciepła lub chłodu.
3. Stabilne bezemisyjne źródła energii.
4. Samowystarczalne klastry energetyczne.
W ramach naboru można uzyskać wsparcie na przedsięwzięcia inwestycyjno-innowacyjne realizowane w istniejącym lub nowopowstałym przedsiębiorstwie polegające na:
– uruchomieniu produkcji nowego lub zmodernizowanego wyrobu,
– wdrożeniu nowej albo znacząco udoskonalonej technologii lub rozwiązania we własnej działalności, służące poprawie efektywności wykorzystania zasobów naturalnych, zmniejszające negatywny wpływ człowieka na środowisko lub wzmacniające odporność gospodarki na presje środowiskowe.
Opis:  
Organizatorem programu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Cel: podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki poprzez wsparcie wdrożenia projektów w zakresie nowoczesnych technologii energetycznych, ukierunkowanych na rozwój bezemisyjnej energetyki, bezemisyjnego przemysłu, jak również rozwiązań systemowych pozwalających na uzyskanie maksymalnej efektywności wytwarzania, zagospodarowania oraz wykorzystania energii.
Nabór wniosków składa się z 2 etapów:
– etap I: Preselekcja – Nabór i ocena fiszek projektowych.
– etap II: Ocena wniosków o dofinansowanie WoD_W. Ocena pełnych wniosków o dofinansowanie (WoD_W) jest prowadzona dla projektów, których fiszki na etapie preselekcji uzyskały ocenę pozytywną.
Termin składania wniosków:
5 sierpnia – 29 października 2021
Źródło / Więcej informacji:  
Ogłoszenie o naborze wniosków
Kontakt:  
Żanna Białek
Departament Innowacji i Wodoryzacji Gospodarki
T: 22 45 95 974

Ważne WSPARCIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII ENERGETYCZNYCH
Wysokość wsparcia Do 85% kosztów kwalifikowanych z możliwością uzyskania premii innowacyjnej w wysokości do 20% kapitału wypłaconej pożyczki, ale nie więcej niż 10 mln zł, pomniejszającej kwotę kapitału pożyczki do spłaty.
Budżet programu 700.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Wnioskodawca
  • MŚP
  • Duża firma
Rodzaj wsparcia
  • pożyczka

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}