BEZPIECZEŃSTWO, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Rezerwa Natychmiastowa Sprzętu i Wyposażenia

SPRZĘT DLA OSP
Środki z funduszu przeznaczone są dla OSP poszkodowanych w działaniach ratowniczych w przypadku wystąpienia nagłych sytuacji kryzysowych i katastrof znacznych rozmiarów, na doposażenie ich w niezbędne środki ochron osobistych i wyposażenia, które uległy zniszczeniu np. mundury, hełmy, buty, piły, rękawice itp.

Rodzaj wsparcia: POMOC RZECZOWA
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej poszkodowane w działaniach ratowniczych w przypadku wystąpienia nagłych sytuacji kryzysowych i katastrof znacznych rozmiarów,
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Doposażenie jednostek OSP w niezbędne środki ochron osobistych i wyposażenia, które uległy zniszczeniu np. mundury, hełmy, buty, piły, rękawice itp.
Opis:  
Dysponentem Funduszu jest Zarząd Wykonawczy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
Sprzęt i wyposażenie są, co do zasady, dostarczane w ciągu 24 godzin od wezwania.
Termin składania wniosków:
nabór ciągły
Źródło / Więcej informacji:  
Regulamin funduszu „Rezerwa natychmiastowa sprzętu i wyposażenia”
Kontakt:  
http://www.zosprp.pl/?q=node/787

Ważne SPRZĘT DLA OSP
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Rodzaj wsparcia
  • nagroda

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}