AKTUALNOŚCI

Konkurs “Kubek, dzbanek czy makatka… Rękodzieło, to jest gratka!”

Obraz Free-Photos z Pixabay
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa organizuje konkurs pn. „Kubek, dzbanek czy makatka… Rękodzieło, to jest gratka!”. Konkurs jest skierowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich (KGW) zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym przez ARiMR.
Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przedmiotu, który może się stać nowym gadżetem ARiMR. Prace konkursowe powinny odwoływać się do tradycji polskiej wsi oraz kojarzyć z życiem rolników. Powinny cechować się również kreatywnością oraz wykorzystaniem naturalnych surowców.
Autorki zwycięskiego projektu otrzymają nagrodą rzeczową o wartości do 5.000 złotych. Laureatki drugiego oraz trzeciego miejsca otrzymają nagrody rzeczowe o wartości do 3.000 zł (II miejsce) oraz 2.000 zł (III miejsce).
Jedno KGW może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę, przesyłając wraz z dokumentacją jej zdjęcia poglądowe (maksymalnie 5 zdjęć).
Wszystkie koła gospodyń wiejskich biorące udział w konkursie zostaną otrzymają od organizatorów drobne upominki.
Ostateczny termin przesyłania prac konkursowych upływa 27 września 2021 r.
Szczegółowe warunki konkursu znajdują się na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), www.arimr.gov.pl.

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}