EDUKACJA I MŁODZIEŻ, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE

Poznaj Polskę

15.000.000 zł.
DOFINANSOWANIE WYCIECZEK SZKOLNYCH
W ramach programu przewidziano dofinansowanie wycieczek szkolnych do znajdujących się w Polsce muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury, instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki. Wnioski o dofinansowanie mogą składać organy prowadzące publiczne lub niepubliczne szkoły podstawowe oraz ponadpodstawowe.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 15.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: do 80 proc. planowanych kosztów wycieczki, maksymalnie na:
– wycieczkę jednodniową – do 5.000 zł,
– wycieczkę dwudniową – do 10.000 zł,
– wycieczkę trzydniową  – do 15.000 zł.
Wkład własny: min. 20%.
Czas trwania projektu: wrzesień 2021 – czerwiec 2022.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Organy prowadzące publiczne lub niepubliczne szkoły podstawowe oraz ponadpodstawowe.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Dofinansowanie wycieczek szkolnych do znajdujących się w Polsce muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury, instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki.
Dofinansowywane będą wyjazdy organizowane w trakcie zajęć lekcyjnych, czyli od września do czerwca, których program będzie obejmował:
– w przypadku wycieczki jednodniowej – co najmniej dwa punkty edukacyjne,
– w przypadku wycieczki dwudniowej – co najmniej cztery punkty edukacyjne,
– w przypadku wycieczki trzydniowej – co najmniej sześć punktów edukacyjnych.
Wycieczki będą realizowane w ramach 4 obszarów edukacyjnych:
1. Śladami Polskiego Państwa Podziemnego.
2. Śladami Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
3. Kultura i dziedzictwo narodowe.
4. Największe osiągnięcia polskiej nauki.
Opis:  
Organizatorem przedsięwzięcia jest Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach programu „Polski Ład”, we współpracy z takimi instytucjami jak:
– Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej,
– Fundacja Nauk Humanistycznych
oraz
– Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Zadaniem wspomnianych podmiotów jest przygotowanie propozycji punktów edukacyjnych do wycieczek, uwzględniając grupy wiekowe uczniów.
Przedsięwzięcie jest skierowane dla uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych w trzech grupach wiekowych:
– I grupa – klasy I-III ze szkół podstawowych,
– II grupa – klasy IV-VIII ze szkół podstawowych,
– III grupa – szkoły ponadpodstawowe.
Koszty kwalifikowalne: koszty przejazdu, biletów wstępu, usługi przewodnika, zakwaterowania, wyżywienia oraz ubezpieczenia uczestników wycieczki.
Formularz zgłoszeniowy będzie udostępniony w SIO 6 września br.
Termin składania wniosków:
od 6 do 30 września 2021 lub wcześniejszego wyczerpania środków
Źródło / Więcej informacji:  
Informacje o programie
Kontakt:  
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Wspólna 1/3
00-529 Warszawa
T: 222 500 115 (dni robocze w godz.  8:00-16:00)

 


Ważne DOFINANSOWANIE WYCIECZEK SZKOLNYCH
Wysokość wsparcia do 80 proc. planowanych kosztów wycieczki, maksymalnie na: - wycieczkę jednodniową – do 5.000 zł, - wycieczkę dwudniową – do 10.000 zł, - wycieczkę trzydniową – do 15.000 zł.
Budżet programu 15.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
  • NGO
  • Szkoła
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}