AKTUALNOŚCI

Nowy program MEiN „Rozwój czasopism naukowych”

Obraz Pexels z Pixabay
Trwa nabór wniosków do nowego programu MEiN „Rozwój czasopism naukowych”. W ramach tej inicjatywy krajowi wydawcy czasopism naukowych mogą uzyskać do 120 tys. zł wsparcia finansowego m.in. na działania zmierzające do podniesienia poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, co pozwoli na zachowanie światowych standardów i obecność w międzynarodowym obiegu naukowym.
Maksymalna wysokość dofinansowania na pokrycie kosztów kwalifikowanych projektu wynosi do 120 tys. zł − w przypadku czasopisma ujętego w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz międzynarodowej bazie czasopism naukowych: Scopus, Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index lub Arts&Humanities Citation Index. W pierwszym roku finansowania wsparcie finansowe nie może wynieść więcej niż 60 tys. zł.
W przypadku czasopism niespełniających powyższych warunków maksymalna wielkość dofinansowania wynosi do 80 tys. zł, przy czym w pierwszym roku finansowania nie więcej niż 40 tys. zł.
Wnioski o dofinansowanie można składać do 5 listopada 2021 r. do godziny 16.00, w Zintegrowanym Systemie Usług dla Nauki − Obsługa Strumieni Finansowania (OSF).
Szczegółowe informacje dotyczące warunków i zasad uczestnictwa w programie znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z 3 sierpnia 2021 r. w sprawie programu „Rozwój czasopism naukowych”.

Źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki, gov.pl.

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}